23948sdkhjf

Offshore Norge: Viktig å begrense fallet i produksjonen

For at norsk sokkel skal holde produksjonen på et høyt nivå, bidra med store verdier til fellesskapet og stabile, langsiktige og trygge olje- og gassleveranser til Europa, er det viktig å begrense det forventede fallet i produksjonen.

Det skriver Offshore Norge.

― Verden er i en energikrise. EU har eksplisitt bedt Norge lete etter og bygge ut både nye oljefelt og gassfelt. Norge vil ikke klare å levere all gass og olje EU har behov for. Men vi bør levere så mye som mulig for å redusere Europas behov for import fra land som bruker energi maktpolitisk og som i mindre grad tar hensyn til å redusere klimagassene CO2- og metanutslipp fra egen produksjon. Derfor har styret i Offshore Norge vedtatt fem punkter som vi mener vil gjøre at vi kan få mer gass fra leting, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon

Offshore Norge mener at for å få mer gass fra leting:

  1. er fortsatt tilgang på areal og stabile rammevilkår avgjørende
  2. bør aktørene inkludert staten vurdere å være mer risikovillige for å øke sannsynligheten for å finne mer gass
  3. bør aktørene øke samarbeidet rundt gass på norsk sokkel
  4. er kontinuerlig støtte til gassteknologi og innovasjon viktig
  5. er rekruttering til olje og gass industrien nødvendig

Pålitelig leverandør

― Det aller viktigste for næringen for å kunne være en pålitelig leverandør av gass til Europa er forutsigbarhet. Regjeringen har allerede skapt usikkerhet ved å foreslå endringer i de midlertidige skattereglene. Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke forverrer rammebetingelsene ytterligere, sier nei til SVs forslag i sitt alternative statsbudsjett og fortsetter med årlige TFO runder, forklarer Eriksen.

Et av punktene som løftes frem er at aktørene inkludert staten bør vurdere å være mer risikovillige for å øke sannsynligheten for å finne mer gass.

― Dagens system er slik at dersom ett selskap søker om ett område alene fordi de ser ett potensielt funn der, så får ikke selskapet tildelt området. Flere selskap må delta i lisensen. Når et selskap identifiserer ett potensiale for gass-funn, så kan staten tildele utvinningstillatelse til selskapet og gjøre Petoro til partner for å sikre leting i området der noen har identifisert potensiale for funn, avslutter Eriksen.

Økonomien svekkes

Prognoser for felt og funn fra selskapene viser at samlet produksjon i 2040 faller til om lag en tredel av dagens nivå uten tilførsel av nye ressurser. En slik utvikling svekker økonomien til produserende felt. Leting vil derfor ha stor betydning for utvikling i produksjon og verdiskaping etter 2030 og uten leting vil produserende felt stenge ned hurtigere.

 

Kilde: Offshore Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078