23948sdkhjf

Det kjente Miljøfyrtårn-diplomet: En resirkulert superhelt

Når en virksomhet oppnår Miljøfyrtårn-sertifisering, mottar de et aluminiumsskilt som et synlig tegn på deres innsats og forpliktelse til å ivareta klima, miljø og vise samfunnsansvar.

Dette diplomet består av en resirkulert superhelt i aluminium.

Aluminium er et allsidig materiale som brukes i alt fra biler, bygninger, kraftledninger, matemballasje og møbler. Det egner seg godt til materialgjenvinning og kan gjenvinnes i det uendelige uten å miste sine egenskaper.

Minst 75 prosent gjenvunnet aluminium

Det kjente Miljøfyrtårn-diplomet består av minst 75 prosent gjenvunnet aluminium. Dette betyr at materialet som brukes til å lage diplom er hentet fra tidligere brukte aluminiumskilder, og dermed reduseres behovet for ny aluminiumsproduksjon.

Å bruke gjenvunnet aluminium i stedet for jomfruelig aluminium reduserer også energiforbruket og CO2-utslippet fra produksjonen betydelig, da utvinning av aluminium er en svært energikrevende prosess. I følge Infinitum behøves bare 5% av energien til å smelte om en boks av aluminium sammenlignet med tilsvarende mengde ny aluminium.

Et symbol på bærekraft

Miljøfyrtårn-diplomet er et eksempel på hvordan resirkulert aluminium kan brukes til å fremme miljøvennlige praksiser. Ved å benytte resirkulerte materialer som aluminium i produksjonen av diplomet, bidrar Miljøfyrtårn til å redusere energiforbruket, samtidig som det opprettholder kvaliteten og integriteten til produktet.

Gjennom å fremme bruken av resirkulerte materialer som aluminium, fungerer Miljøfyrtårn-diplomet ikke bare som et symbol på virksomhetens miljøengasjement, men også som et konkret eksempel på hvordan bærekraft kan integreres i ulike aspekter av forretningsdrift.

Diplomet illustrerer derfor ikke bare betydningen av resirkulering og bruk av resirkulerte materialer som aluminium, men det tjener også som et inspirerende eksempel på hvordan små handlinger kan ha positive konsekvenser for miljøet.

Resirkulering og sirkulær økonomi

Verdens naturressurser er under økt press. Samfunnet i dag er hovedsakelig basert på en lineær økonomi, hvor vi tar ut ressurser fra naturen, lager produkter som til slutt ender opp som avfall som går til forbrenning eller deponi. For å redusere klimagassutslippene og tap av biologisk mangfold, vil en mer sirkulær økonomi være en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn og for å kunne nå FNS bærekraftsmål.

Sirkulær økonomi innebærer at vi bruker produktene så lenge som mulig, bruker de om igjen, reparerer og oppgraderer der man kan, og materialgjenvinner når produktene til slutt blir til avfall. Avfallet blir da omdannet slik at det kan brukes som råvarer i ny produksjon i stedet for å utvinne nye råvarer.

Den sirkulære økonomien er ikke bare gunstig for miljøet, men den kan også bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. I tillegg gir resirkulering økonomiske fordeler ved å skape nye arbeidsplasser innen avfallshåndtering og gjenvinningsindustrien. Den fremmer også innovasjon ved å oppmuntre til utvikling av mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser.

Miljøfyrtårn skal bidra til mer sirkulær ressursbruk. Sertifiseringskriteriene stiller krav om bærekraftig ressursbruk, og det legges stor vekt på å gi gode verktøy, tips og veiledning til mer ombruk, gjenbruk og resirkulering.

Kilde: Miljøfyrtårn

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047