23948sdkhjf

Sjømatnæringens fartøy skal bli utslippsfrie

Tildelingen er fra ordningen Grønn Plattform, som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

Konsortiet består av 12 industri- og forskningspartnere fra hele verdikjeden. Prosjektet ledes av Selfa Arctic AS i Trondheim, og er organisert gjennom fornybarklyngen RENERGY.

– Med ZeroKyst skal vi styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Vi skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 prosent utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, forteller Erik Ianssen, eier av Selfa Arctic AS og daglig leder i Hymatech AS.

Prosjektet tar for seg både utvikling av konstruksjon av nullutslipps fartøy, nullutslipps drivlinje og utvikling av nødvendige tjenester for fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg omhandler prosjektet bygging av regional infrastruktur i Lofoten med landstrøm og hydrogen, og hydrogenproduksjon på Vannøya i Karlsøy. Målet med prosjektet er å redusere forbruket av fossilt brennstoff og halvere utslippene fra fiskeri- og havbruk innen 2030.

– Lofoten blir med dette en internasjonal spydspiss i utviklingen av fremtidens nullutslippsfartøy for fiskeri- og oppdrettsnæringen, sier Ianssen.

44 prosjekter konkurrerte

Det var hard konkurranse om potten på 1 milliard kroner i Grønn Plattform-ordningen, som Forskningsrådet, Siva, Enova og Innovasjon Norge står bak. Totalt var det 44 prosjekter fra hele Norge som søkte om støtte.

– Vår løsning er å tenke helhetlig, og at vi ved å starte med mindre fartøysegmenter vil få realisert hydrogen som maritimt drivstoff enda raskere. Bevilgningen fra Grønn Plattform bidrar derfor til å ytterligere akselerere det grønne skiftet i blå sektor, sier Olav Rygvold, styreleder i fornybarklyngen RENERGY.

Internasjonalt anerkjente teknologi- og forskningsmiljøer, som Siemens Energy, Plug, SINTEF og NTNU, er med i ZeroKyst-konsortiet. Lofotkraft Muligheter AS, Ballstad slip AS og Flakstad kommune er blant samarbeidspartnerne i utbyggingen av pilotanlegg med fartøy og infrastruktur i Lofoten.

– Vi har alle et felles ønske om å bygge kompetanse og næringsutvikling i kystmiljøene, og bidra til at null- og lavutslippsløsninger innen sjømatnæringen blir akseptert og gjennomført i årene fremover. Markedsmulighetene er enorme, og dette er bare starten, sier Rygvold.

Økt kompetanse gir fortrinn

ZeroKyst-prosjektet består av en industridel og en kompetansedel. Industridelen består blant annet av å utvikle drivlinje, fartøy og infrastruktur, mens kompetansedelen blant annet skal forske på miljø og sikkerhet for å utvikle langsiktige, trygge og energieffektive hydrogenelektriske løsninger. Mens Selfa Arctic AS leder industridelen, er det SINTEF Energi som har ansvaret for kompetansedelen.

– Ny kunnskap og utprøving av teknologier og løsninger er avgjørende for å akselerere det grønne skiftet, sier Eirill Bachmann Mehammer, forsker ved SINTEF Energi.

ZeroKyst-prosjektet inneholder flere innovasjoner innen energi og andre fagfelt, deriblant verdens første anlegg for mobil energiforsyning av sitt slag. Sammen med NTNU skal SINTEF også utvikle en helhetlig plan for hydrogenforsyning og ladeinfrastruktur langs norskekysten.

– Forskningen vil gi økt kompetanse og kunnskap som gjøres åpent tilgjengelig. For norske aktører blir dette et viktig konkurransefortrinn innen utviklingen av morgendagens utslippsfrie løsninger, sier Bachmann Mehammer.

Kilde: Pressemelding fra Sintef

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078