23948sdkhjf

Nytt laboratorium og SINTEFs 150 batteriforskere skal løfte norsk konkurransekraft på batterier

Det pågår et globalt kunnskapskappløp i alle deler av verdikjeden knyttet til produksjon, bruk og gjenbruk av batterier. Det uavhengige forskningsinstituttet SINTEF investerer nå 45 millioner kroner i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller som skal stå klar i løpet av året. Laboratoriet vil bli lokalisert i Trondheim og vil gi norsk næringsliv med ambisjoner innenfor batteriindustri muligheten til å konkurrere på internasjonalt nivå.

– Norge og SINTEF har fremragende forskningsmiljøer innen elektrokjemisk forskning. Batterier som forsknings- og innovasjonstema engasjerer allerede 150 forskere i SINTEF. Nå retter vi kunnskapen på flere av våre lokasjoner inn mot et nytt, stort SINTEF laboratorium for å støtte de høye ambisjonene om å etablere industri knyttet til batteriproduksjon i Norge. For å lykkes med en slik industriambisjon er det nødvendig med en forskningsinfrastruktur i verdensklasse som kan bidra til utvikling og verifikasjon av teknologien i produksjonslinjer før den skaleres opp til fabrikknivå, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

Den nye infrastrukturen utgjør en del av en større omsøkt nasjonal forskningsinfrastruktur for batterier i samarbeid med IFE, NTNU, UIO, UiA og FFI, og vil omfatte et komplett laboratorium for produksjon av battericeller opp til industrielt relevant størrelse og med kvalitet og kvantitet til å tilfredsstille industriens behov. Laboratoriet vil komplementere eksisterende infrastruktur for materialutvikling og -karakterisering, småskala celleproduksjon og tilhørende elektrokjemisk testing, systemtesting, fasiliteter for elektrolyse og hydrometallurgi relevant for gjenvinning, samt multiskala modellering og simulering langs hele verdikjeden for batterier.

Denne komplementariteten inkluderer alle trinnene i celleproduksjon; miksing av slurry, coating og tørking av elektroder, sammensetting av battericeller i tørr atmosfære, samt elektrokjemisk klargjøring (formation) og testing av batteriene. Etter slike tester vil aktørene kunne foreta oppskalering til egne industrielle pilotanlegg som vil være lokalisert der fabrikkene bygges.

– Vi har håp om at en vesentlig del av investeringen vil finansieres gjennom forskningsrådets infrastrukturprogram, men vi vurderer det som avgjørende å komme raskt i gang, for at norske interesser skal kunne hevde seg i det kritiske kunnskapskappløpet som vi har innsikt gjennom våre mange forsknings- og innovasjonsprosjekter i Europa. Investeringsbeslutningen gjør at SINTEF kan holde posisjonen som en ledende aktør innen europeisk batteriforskning som utvikler viktig kunnskap for norsk næringsliv. Batteriindustrien etableres her og nå, og Norge må utnytte mulighetsvinduet nå for å ta del i utviklingen. Uten forskningsinfrastruktur blir vi stående i startgropa, sier Bech Gjørv.

SINTEF er en sentral aktør i forskningsmiljøet rundt batterier i Norge og Europa, og har nå fem aktive og fire avsluttede prosjekter innen batteriforskning finansiert av europeiske rammeprogram for forskning og innovasjon. I tillegg var SINTEF medforfatter av veikartet (the Strategic Research Agenda) for verdiskaping fra batterier i Europa og er sentral i Batteries Europe ETIP (European Technology & Innovation Platforms), Batteries

Kilde: Pressemelding fra SINTEF

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078