23948sdkhjf

Viser vei for flere nybyggingskontrakter i verftsindustrien

Norske Skipsverft Salg- og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) oppfordrer Nærings- og Fiskeridepartementet til å utnytte sitt handlingsrom innen statlig skipsfinansiering.

«Ved å legge til rette for å øke nedbetalingstiden fra 12 til 18 år, vil flere rederiet kunne plassere sine nybyggingskontrakter i Norge», heter det i en pressemelding fra Norske Skipsverft.

Verftsindustrien ønsker at flere nybyggingskontrakter plasseres i Norge.

– Ordreinngangen er langt fra tilfredsstillende og resultatet kan bli kritisk om et år eller to. Ved å foreslå at myndighetene optimaliserer den innenlandske Skipsordningen, vil NSSM hjelpe rederiene til bedre finansieringsordninger med lengre løpetider slik at rederiene kommer i posisjon til å bygge ved norske skipsverft, sier daglig leder i NSSM, Asle Strønen.

– Vi har norske kunder som ønsker å bygge båter i Norge, men som av ulike grunner ikke kommer helt i havn med det. Vårt mål er å få landet flest mulig skipsbyggingskontrakter i Norge og ved å vise våre myndigheter vei om hvordan de kan forbedre våre kunders finansieringsmuligheter, håper vi at rederiene velger norsk bygging, fortsetter han.

Skipsordningen virker etter hensikten

Det gode innenlandske skipsfinansieringstilbudet som er hjemlet i den statlige Skipsordningen, fungerer etter hensikten. Den er med og bidrar til aktivitet ved verftene. Bransjeforeningen erfarer imidlertid at markedet etterspør lengre løpetid på sine låneforpliktelser enn de 12 årene som myndighetene har lagt opp til etter OECD-standarden.

– Vi mener at Skipsordningen helt opplagt har et forbedringspotensiale som vil komme hele den maritime klyngen til gode, forklarer Strønen.

– Det tilligger norske myndigheter alene å bestemme om man vil komme rederisektoren og verftsindustrien i møte. Gevinsten er etterlengtet, og nødvendig, norsk verdiskaping, legger han til.

FORBEDRINGSPOTENSIALE: – Vi mener at Skipsordningen helt opplagt har et forbedringspotensiale som vil komme hele den maritime klyngen til gode, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft. FOTO: MORTEN DAHL

Forlenget løpetid og nedbetalingsprofil på lån

Forlenget løpetid og nedbetalingsprofil på statlige lån og garantier vil utvilsomt imøtekomme rederienes behov og samtidig bidra til øket aktivitet i verftsindustrien.

Dagens retningslinjer sier at lånene for det innenlandske skipsfinansieringstilbudet skal følge nedbetalingsprofilene i henhold til OECD-avtalen for eksportkreditter. Det vil sin maksimalt 12-års løpetid fra levering av skipet, med like store, halvårlige avdrag.

Bransjeforeningen poengterer at OECD-avtalen omhandler eksporttransaksjoner. Skipsfinansieringstilbudet dekker imidlertid innenlandske kontrakter som ikke er definert som eksporttransaksjoner. Sakene som dekkes av Skipsordningen faller følgelig utenom virkeområdet til OECD-avtalen. Det betyr at de relevante bestemmelser med tanke på mulig statsstøtte er å finne i EØS-regelverket, ikke i OECD-avtalen. Dette åpner opp for at andre nedbetalingsprofiler og løpetider enn de som er nedfelt i OECD-avtalen, kan benyttes.

Covid-19 forstyrrer markedet

Fra maritim sektor har det i flere år vært etterspurt lengre løpetid på de statlige lånene. Covid-19 situasjonen vil vedvare lenge, og NSSM mener derfor at denne uforutsigbare markedssituasjonen bør gjøre det mer opplagt for NFD å justere løpetiden og nedbetalingsprofilene på statlige lån og garantier.

– Nå er nøkkelen til å låse opp denne gordiske løpetid-knuten funnet, sier Asle Strønen avslutningsvis. Han har god tro på at fornuftige argumenter vil finne sin forløsning i næringsdepartementets korridorer.

 

Kilde: Pressemelding fra Norske Skipsverft

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078