23948sdkhjf

Robot-inspektør kan spare oljebransjen for millioner

Jobben den har er å spare energi og hindre kjemikaliebruk når olje og gass skal opp fra dypet ved hjelp av flerfaseteknologi.

Den snart 30 år gamle teknologien Cold-flow er utviklet ved SINTEF. Nå får de drahjelp av en norsk oppfinnelse og en gründerbedrift som gjør den mer effektiv og gjennomførbar.

– Cold-flow er utviklet for å unngå at det dannes gasshydrater – kramsnø-lignende plugger av komprimert gass. Pluggene er ekstremt eksplosive og oppstår inne i flerfaserørene (rør som frakter både olje, gass og vann samtidig fra reservoaret og inn til land) når de utsettes for høyt trykk og lave temperaturer, forklarer SINTEF-forsker Are Lund. Han har jobbet med problemet siden 1980.

– Dette er svært vanlig under produksjon i Nordsjøen.

Når dette skjer kan det føre til full produksjonsstans, og dermed store tap. Problemet er ofte til stede ved små reservoarer der man ikke har en egen plattform på feltet, men frakter olje og gass i lange rørstrekk til plattformer langt unna.

Tradisjonelt har gasshydrater blitt bekjempet med strømkabler og kjemikalier. Derfor var SINTEF-forskernes løsning på problemet, Cold-Flow, en liten revolusjon da den kom.

Forskernes metode er å hindre hydratdannelse ved å tilføre hydrater som er i en annen form sammen med den nedkjølte oljen og gassen. Slik unngås pluggene; kjemikaliefritt og uten behov for varmeførende strømkabler.

Hvorfor virker dette?

– Gasshydrat endrer form når de får lov til å utvikle seg naturlig. Fra å først danne en tykk suppe , som igjen blir til «kramsnø», ender de som tørre partikler i krystallform. Og det er nettopp hydratene i krystallform som hindrer dannelse av nye hydrater, Så lenge de tilføres rørledningen sammen med en nedkjølt blanding av olje, gass og vann, forklarer Are Lund i SINTEF.

Nå som vi har større erfaring med teknologien, ser vi at vi likevel ikke blir kvitt hydratene helt: De danner ikke plugger, men blir en slags avleiring inne i rørene. Når det først skjer, kan det påvirke flerfasestrømmen slik at den hindres i å strømme normalt, forteller SINTEF-forskeren.

Det er her det norske günderselskapet Empig kommer forskernes metode til unnsetning: De har utviklet en selvgående robot som smyger seg rundt rørene og tilfører varme ved hjelp av  strømgjerrig induksjonsteknologi. Denne metoden fjerner avleiringer av både hydrat og voks. Voks er faktisk også en del av problemet og kan håndteres med samme metode som hydrater.

Dette har ført til et tett samarbeid mellom innovatører og forskere.

– Når de to teknologiene kombineres, er vi helt sikre på at løsningen er så miljøvennlig og effektiv som mulig, sier Fredrik Lund i Empig.

– Det er naturlig nok ikke mulig å se inne i rørene om hydratene oppstår. Derfor måler vi dette med temperatursensorer som avslører hvor og om det finnes avleiringer i rørene. Med en gang det dannes hydrater i rørene, stiger temperaturen på innsida, fordi hydratene er varmeisolerende, utdyper SINTEF-forskeren.

I sommer ble teknologien demonstrert for bransjen. Det skjedde på Flerfaselaboratoriet til SINTEF på Tiller utenfor Trondheim og 12 oljeselskaper deltok.

Her har forskerne laget en helt ny flerfase-simulator som faktisk har fått sitt eget lille kunstige oljereservoar, bestående av både gass, vann og olje.

– Anlegget har en rørsløyfe som kjører olje og gass fra forsøkene tilbake i det kunstige reservoaret. Det gjør det mulig å kjøre forsøkene over så lang tid som vi ønsker, noe som igjen gjør dette så nær virkelig produksjon som mulig, forteller Are Lund.

 

Kilde: SINTEF, Gemini.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11