23948sdkhjf

Enova endrer støtten for batteri i fartøy

Enova endrer støtteprogrammet for batteri i fartøy. Støtten til havbruksflåten tas bort mens innsatsen mot fiskeflåten opprettholdes. Årsaken til at støtteprogrammet endres er at omstillingen til batteriløsninger i havbruksflåten har skjedd raskere enn forventet.

 Enova har støttet til sammen 178 havbruksfartøy og 38 fiskefartøy under programmet Batteri i fartøy siden november 2020.

- Det har vært et markant taktskifte når det gjelder batteri i fartøy de siste 2-3 årene og særlig innenfor havbruk. Nå er batteriløsninger det foretrukne valget i slike fartøy og det er etablert gode verdikjeder som sikrer utvikling. Enovas oppgave om å bidra til markedsendring på dette området er dermed fullført, sier markedssjef Rune Holmen i Enova.

Støtteprogrammet Batteri i fartøy

Enova har støttet batteriinstallasjon siden 2015 og lanserte programmet Batteri i fartøy i 2020. Støtteprogrammet skal bidra til markedsendring hvor batteriløsninger blir det foretrukne valget fremfor fossil framdrift. Kriteriene for programmet er hele tiden justert i takt med markedsutviklingen. Programmet ble første gang justert i 2021 hvor PSV (forsyningsskip) ble tatt ut av støtteordningen. Fra 2021 ble programmet rettet mot havbruk og fiske, og i 2022 ble det satt en grense på 10 millioner kroner per tilsagn som spisset satsingen mot de minste fartøyene.

- Det er en sterk vilje og evne i næringa til å gjøre kloke klimavalg. Interessen for å gå over til batteriløsning ombord har vært formidabel. Nå ser vi at leverandører leverer havbruksbåter med plug-in hybrid som standard løsning. Det er en klar indikasjon på at markedet har endret seg til fordel for batteriløsninger, sier Holmen.

Enova har siden oppstarten i 2020 gitt 1250 millioner kroner i tilsagn gjennom støtteprogrammet Batteri i fartøy.

Holmen påpeker at selv om havbruksfartøy avvikles fra Batteri i fartøy kan de fortsatt søke om støtte gjennom andre program som Elektrifisering av sjøtransport.

- Elektrifisering av sjøtransport er et program hvor prosjektene rangeres etter innovasjonsgrad, kostnadseffektivitet og spredningspotensial. Disse prosjektene skal inneholde mer enn kun installasjon av batteri.Dette betyr at de mest innovative prosjektene fra dette fartøysegmentet fortsatt kan søke støtte, sier Holmen.

Fiskefartøy henger etter

Men fortsatt henger den andre fartøytypen, fiskebåten, etter. Så langt er det kun 38 fartøy av en flåte på ca. 6000 fiskefartøy som har fått støtte til å ta i bruk batterier. Årsaken til dette er trolig at en stor andel av fiskeflåten er små, eldre båter med lav brukstid og med konvensjonell teknologi om bord.

- Vi ser en begynnende trend i at de mindre fartøyene byttes ut med større fiskefartøy. Vi har fått inn søknader på fiskefartøy over 28 meter nå i vinter, og dette ser vi som et tegn på at også dette markedet er i bevegelse mot batteriløsninger. Derfor er det svært viktig at vi går inn med midler for å bygge opp under også dette markedet. Det vil bidra til å få ned utslippene fra flåten og skape en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart langs norskekysten, avslutter Holmen.

Kilde: Pressemelding fra Enova

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109