23948sdkhjf

Norge blant Tysklands viktigste importland

Ifølge tall publisert av det tyske statistikkbyrået Statisches Bundesamt 1. februar 2023, var Norge den sjuende største handelspartneren til Tyskland i 2022.

Sammenlignet med 2021 økte den samlede handelssummen til Tyskland med nesten 225 prosent.

Ifølge de foreløpige tallene fra utgjorde den totale vareimporten fra Norge rundt 63 milliarder euro ved utgangen av året. Ifølge Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer, vil landene bare bli enda viktigere for hverandre i fremtiden.

4 % av Tysklands import

Tyskland importerte varer fra hele verden for 1.488,1 milliarder euro i 2022. Importen økte dermed med 24 prosent sammenlignet med 2021. Vareimport fra Norge utgjorde rundt 63 milliarder euro av dette (svingningene i tallene mellom Destatis og Statistisk sentralbyrå skyldes den vekslende valutakursen), noe som tilsvarer over 4 prosent av Tysklands årlige import.

I «normalår» ligger den totale importen av varer fra Norge til Tyskland på mellom 10 og 15 milliarder euro. På grunn av høyere priser i gassmarkedet samt økt leveringsvolum av olje og gass, steg importsummen med mer en 19 milliarder euro allerede i 2021. I 2022 økte denne summen altså igjen, med hele 225 prosent.

Dermed ble Norge i 2022 det sjuende største importlandet til Tyskland, bak Kina, Nederland, USA, Polen, Italia og Frankrike.

Energiprisene får importprisene til å stige

I 2022 lå de gjennomsnittlige prisene på importerte varer til Tyskland 26,3 prosent høyere enn året før. Allerede i 2021 hadde prisene steget med 13,5 prosent sammenliknet med året før. I 2020 derimot, sank prisene med 4,3 prosent fra året før.

Økningen skyldes først og fremst utviklingen i energiprisene, her var det en prisøkning på 111,2 prosent sammenlignet med 2021. Dette gjelder alle energikilder, men prisene på naturgass (+178,6 prosent), steinkull (+161,9 prosent) og strøm (+144,0 prosent) steg spesielt kraftig. Prisen på olje hadde en økning på 57,8 prosent sammenliknet med 2021.

Samlet landet den tyske utenrikshandelsbalansen i 2022 på et overskudd på 79,7 milliarder euro. Dette ble dermed det laveste overskuddet siden 2000. I 2021 var utenrikshandelsbalansen +175,3 milliarder euro, og eksportoverskuddet i 2022 ble dermed mer enn halvert sammenlignet med året før.

Norge og Tyskland fortsetter å være viktige for hverandre

– At Norge er inne på en topp ti-plassering blant handelsgiganter som Kina, USA og de tyske nabolandene Nederland og Polen, viser Norges enorme betydning for Tyskland, sier Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– Betydningen landene har for hverandre og samarbeidet dem imellom vil bare fortsette å vokse. I fremtiden bør Norge utvikle seg fra primærenergileverandør til energipartner for Tyskland. Spesielt vindkraft, hydrogen og CCS vil være sentralt i dette partnerskapet, et partnerskap som ble ytterligere styrket og diskutert ved den tyske visekansleren Dr. Robert Habecks besøk i Oslo i januar 2023.

 

Kilde: Pressemelding fra Norsk-Tysk Handelskammer

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063