23948sdkhjf

Vestland får 50 millioner til utslippskutt til sjøs

Miljødirektoratet gir 50 millioner kroner til Vestland for å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter.

–Hurtigbåtene er viktige for ferdsel i Norge, men fossile hurtigbåter har svært høye utslipp, faktisk høyere pr passasjerkilometer enn fly. Nå vet vi at hurtigbåter kan opereres med utslippsfri teknologi. Støtten fra Miljødirektoratet til Vestland fylkeskommune tar oss et steg videre i klimaomstillingen av hurtigbåtene våre. Den maritime næringen står klar til å levere lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåter. Det er økende interesse for utslippsfri sjøtransport, både i Norge og i utlandet, og dette viser til fulle de næringsmulighetene som klimaomstillingen kan skape, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Miljødirektoratet deler ut 50 millioner kroner til utslippskutt på to av de største hurtigbåtsambandene i Norge.

Hurtigbåtprogrammet er en egen tilskuddsordning for hurtigbåter under Klimasats-ordningen til Miljødirektoratet. Den gir viktig drahjelp i arbeidet med å redusere utslipp fra hurtigbåter.

Ny teknologi på båtruter mellom Bergen, Nordfjord og Sogn/Flåm

Vestland fylkeskommune ved Skyss har tidligere fått støtte til å elektrifisere Askøyruta, Nordhordlandsruta og lokale båtruter i Sogn og Fjordane. Nå får de 50 millioner kroner i støtte til å dekke deler av merkostnadene ved å kutte utslipp fra hurtigbåter for båtrutene mellom Bergen, Nordfjord og Sogn/Flåm.

– Det er svært spennende at to av de største sambandene i Norge nå skal kutte store mengder klimagasser med ny teknologi. I tillegg er det gledelig å se at teknologiutviklingen har kommet så langt at vi om få år kan vente oss flere nullutslippsbåter på sjøen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I båtrutene inngår to av Norges aller største samband målt i energiforbruk. De to sambandene det blir søkt om har beregnet CO2-utslipp på til sammen rundt 20 000 tonn CO2 pr år. Dette tilsvarer omtrent 10 000 personbiler med fossilt drivstoff.

Rutene er mellom 245 og 277 kilometer lange, med en marsjfart på rundt 32 knop.

Vil kutte minst 15 000 tonn CO2

Det er krevende å kutte alle klimagassutslippene på lange båtruter med dagens teknologi. Når båtrutene skal ut på anbud er det leverandørene som leverer løsningsforslagene for utslippskutt.

Leverandørmarkedet har fortalt Skyss at rutene kan driftes med mellom 70 og 95 prosent nullutslippsdrift. Det tilsvarer et utslippskutt på om lag 15 000 tonn CO2 pr år. Utslippskuttene blir sikret gjennom et minimumskrav, men kan bli større gjennom en foreslått bonusmodell. Dersom man oppnår estimert utslippsreduksjon, vil det tilsvare omtrent 10 prosent av samlede utslipp fra hurtigbåter pr år i Norge.

– For oss er dette er en svært viktig tildeling, og en solid drahjelp for at Vestland skal kunne realisere utslippsfrie hurtigbåter så snart som mulig. Vi har ambisjonene, og denne tildelingen gir oss avgjørende viktig finansiering for å kunne realisere dem, sier Jon Askeland, fylkesordfører i Bergen.

Tiltak på båtruter mellom Bergen, Nordfjord og Sogn/Flåm har væt grundig utredet i flere omganger, og tiltakene er kostbare og kompliserte. Båtene er forventet å være på vannet i løpet av 2026.

– Vi håper å se ambisiøse tilbud fra operatørene, sier miljødirektøren.

Reduserer utslipp sammenliknet med dagens hurtigbåter

Hurtigbåtprogrammet under Klimasats-ordningen skal bidra til lav- og nullutslippshurtigbåter i fylkeskommunene. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

– Klimasats framskynder utviklingen av utslippsfri transport på sjø. For å nå klimamålene må det kuttes utslipp i alle sektorer på land og på vann. Vi er stolte av å støtte gode prosjekter som gjør transport med hurtigbåt mer klimavennlig og som baner vei for andre, sier Ellen Hambro.

Det er i underkant av 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. Tiltak på hurtigbåter ble utredet i Klimakur 2030. Rapporten viser at potensialet for utslippskutt totalt kan være om lag en halv million tonn CO2 fram mot 2030, men er avhengig av både finansiering og teknologisk utvikling.

Faktaboks: Søknadsfrist 1. mars 2023

  • Regjeringen har satt av 40 millioner kroner i statsbudsjettet til Hurtigbåtprogrammet i 2023.
  • En rekke fylker har tidligere fått penger til å jobbe fram lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåter. Inkludert årets tildeling, har Miljødirektoratet til sammen delt ut i overkant av 290 millioner kroner til fylkene.
  • Søknadsfristen for 2023 er 1. mars.

 

Kilde: Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Fra Alcoa Lista til Eramet Kvinesdal
Mange vil være med å bygge verdens første skipstunnel
TechnipFMC tildeles kontrakt for utbyggingen av tre felt på Utsirahøyden
Sveiseverksted konkurs etter 17 år
«Helge Ingstad»s skipssjef: - Alt sammen var mitt ansvar
19 ved Ekornes-fabrikk mister jobbene sine
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.125