23948sdkhjf

NHO: Dystrere utsikter mot 2023

Utsiktene de neste seks månedene er dårlige, og tyder på redusert aktivitet fremover. Det viser NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal.

Marsjfarten i global økonomi har avtatt gjennom 2022.

For våre handelspartnere ventes det neste halvåret å bli tøft. NHO venter at et økonomisk tilbakeslag vil manifestere seg i både USA og Europa til neste år. I norsk økonomi er farten fortsatt høy, men viser tegn til å avta.

Kostnadssjokk

Lavere aktivitet hos våre handelspartnere vil dempe etterspørselsimpulsene mot norsk eksport neste år. Kostnadssjokket som følge av økte energipriser vil redusere bedriftenes lønnsomhet og redusere investeringene i mange næringer. Høy inflasjon og økte renter vil også gi lavere forbruksvekst neste år. Renteoppgangen bidrar også til å kjøle ned boligmarkedet, skriver NHO.

Svakere situasjon og utsikter hos norske bedrifter

Næringslivets økonomibarometer for fjerde kvartal antyder at et svakt flertall av bedriftene fremdeles anser markedssituasjonen som god, selv om andelen har avtatt markert det siste halvåret.

Utsiktene de neste seks månedene er dårlige, og tyder på redusert aktivitet fremover. Ifølge SSB har prisene på fastlandsbedriftenes innsatsvarer økt 15 prosent det siste året, det høyeste på over førti år. Seks av syv NHO-bedrifter oppgir at kostnadsveksten er unormalt høy, og et flertall venter svekkelse i driftsresultatet fremover. Det er også en overvekt av bedrifter som rapporterer at de vil redusere heller enn øke sysselsettingen. Det peker mot stans i jobbveksten fremover.

Svekket kjøpekraft og lavere boligpriser

Lav jobbvekst betyr også lav inntektsvekst, isolert sett. Høy inflasjon og økte renter har bidratt til at norske husholdninger har opplevd en markant reduksjon i kjøpekraften det siste året. Uten strømstøtten ville kjøpekraftsnedgangen vært enda større. Dette taler for svak forbruksutvikling fremover.

Norges Banks styringsrente er nå 2½ prosent. Vi legger til grunn at renten heves til 2¾ prosent i desember og videre til 3 prosent på nyåret.

Renteøkningene påvirker også boligmarkedet. Nasjonalt toppet boligprisene ut i august, og har falt siden da. Prisnedgangen anslås å fortsette slik at boligprisene neste år i gjennomsnitt vil ligge drøyt 6 prosent lavere enn i år.

Kilde: NHO

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Fra Alcoa Lista til Eramet Kvinesdal
Mange vil være med å bygge verdens første skipstunnel
TechnipFMC tildeles kontrakt for utbyggingen av tre felt på Utsirahøyden
Sveiseverksted konkurs etter 17 år
«Helge Ingstad»s skipssjef: - Alt sammen var mitt ansvar
19 ved Ekornes-fabrikk mister jobbene sine
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.109