23948sdkhjf

Energieffektivisering er den beste måten for industrien å kutte kostnader og å redusere utslipp

En uavhengig rapport fremhever 10 grep for energieffektivisering i industrien. Forbedring av energieffektiviteten vil redusere energikostnader og utslipp betydelig på kort til mellomlang sikt, uten å påvirke produktiviteten.

Industrien er verdens største forbruker av naturgass og kull og forbruker 42 prosent av den elektriske energien.

Industrien globalt står overfor et enestående press fra høye energikostnader og klimaendringer. En ny rapport fra Energy Efficiency Movement viser at forbedring av industriell energieffektivitet er den raskeste og mest effektive måten å kutte energikostnader og utslipp av drivhusgasser.

Globalt forum

Energy Efficiency Movement er et globalt forum med rundt 200 organisasjoner som deler ideer, beste praksis og forpliktelser for å skape en mer energieffektiv verden.

Rapporten “Industrial energy efficiency playbook” inkluderer 10 grep en bedrift kan ta for å forbedre energieffektiviteten, redusere energikostnadene og redusere utslippene akkurat nå. Den løfter frem modne, allment tilgjengelige teknologiløsninger for raske resultater og avkastning – egnet for utrulling i stor skala.

Vinn-vinn

- Energieffektivitet er vinn-vinn for bedrifter og klimaet, sier Kevin Lane, senior programleder for energieffektivitet i det internasjonale energibyrået (IEA). - Industrien må ta tak i klimaendringer på alle fronter, inkludert økt bruk av fornybar energi, investering i lavkarbonprosesser og utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Og energieffektivisering gir de beste forutsetningene for utslippsreduksjoner på kort sikt. De 10 grepene i rapporten er kjente, kostnadseffektive tiltak og kan brukes i stor skala raskt for å hjelpe bedrifter med å omsette klimaambisjoner til handling.

Industrien er verdens største forbruker av elektrisitet, naturgass og kull, ifølge IEA. Den står for 42 prosent av det totale forbruket av elektrisitet, tilsvarende mer enn 9444 TWh1. Jern- og stålverk, kjemisk- og petrokjemisk industri er de største forbrukerne av energi blant verdens fem største forbrukere – Kina, USA, India, Russland og Japan. De var ansvarlig for utslipp av ni gigatonn CO2, tilsvarende 45 prosent av de totale, direkte utslippene fra forbrukersektoren i 2021, ifølge IEA.

ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft og ETH Zürich, det sveitsiske føderale teknologiinstituttet, er blant organisasjoner som er intervjuet i forbindelse med rapporten. Bidragsyternes anbefalinger spenner fra å gjennomføre energirevisjon til optimalt design av maskiner - som ofte er overdimensjonert. Flytting av data fra lokale servere til skybaserte tjenester kan bidra til å spare rundt 90 prosent av energien som forbrukes av IT-systemer. Å få fart på overgangen fra fossilt brensel, ved overgang til elektrisk transport, bytte gasskjeler til varmepumper eller bruke godt vedlikeholdte varmevekslere vil også gi bedre effektivitet.

Digital overvåking i sanntid

Andre tiltak involverer installasjon av sensorer og digital energiovervåking i sanntid for å avsløre utstyr som bruker strøm når det er i stand-by, i motsetning til en digital tvilling som kan simulere effektiviseringstiltak uten å avbryte produksjonen. Bruk av smarte automatiseringsløsninger for å styre kraftsystemer, belysning, persienner og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg i bygg vil også spare energi i industrianlegg.

Andre anbefalinger inkluderer installasjon av frekvensomformere som kan forbedre energieffektiviteten til et motordrevet system med opptil 30 prosent. Det gir umiddelbare kostnads- og utslippsreduksjoner. Hvis de mer enn 300 millioner industrielle elektriske motordrevne systemene som for tiden er i drift blir erstattet med optimaliserte, høyeffektive motorer, så kan det globale strømforbruket reduseres med opptil 10 prosent.

Betydelig forbedringspotensial

- Det finnes energieffektive løsninger tilgjengelig som kan hjelpe industrien med å begrense klimaendringer og redusere energikostnadene, uten at det går på bekostning av ytelse og produktivitet, sier Tarak Mehta, leder for ABB Motion.

- Med ny energieffektiv teknologi er forbedringspotensialet i industrien betydelig og lett tilgjengelig. Så i stedet for å skru av lysene og stoppe produksjonen for å spare penger, viser den nye rapporten praktiske skritt ledere kan ta for å redusere energibruken og tilhørende regninger samtidig som de opprettholder produksjonen.

Kilde: ABB

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11