23948sdkhjf

Justisministeren døpte norskbygde Kystvaktens nye fartøy

KV «Jan Mayen» er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag ble fartøyet døpt av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.

- Andelen norske leverandører til Jan Mayen-klassen er stor og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen. Gjennom godt samarbeid med Vard Langsten har vi brukt norsk ekspertise og erfaring til å kombinere det beste fra norske og internasjonale aktører og leverandører til å bygge et helt unikt fartøy», sier direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære. 

DØPT: Onsdag ble KV "Jan Mayen" døpt av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.

Stor dag for havnasjonen Norge

- Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet, og utgjør også en svært viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende i våre store kyst- og havområder.  Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

De tre nye kystvaktfartøyene KV «Jan Mayen», KV «Hopen» og KV «Bjørnøya» er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet.

- Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann. De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Vard bygger fartøyene

De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen. 

- De nye kystvaktfartøyene er avanserte og komplekse skip å bygge, og jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet. Kontrakten er viktig for VARD, norske skipsbyggere og den maritime næringen. KV «Jan Mayen er et fartøy vi alle er stolte av, sier konsernsjef i Vard, Alberto Maestrini.

STORT FARTØY: KV "Jan Mayen" er 136 meter langt og 22 meter bredt. FOTO: FORSVARSMATERIELL

KV "Jan Mayen" er 136,4 meter langt og 22 meter bredt og har meget gode sjøgående egenskaper slik at fartøyet kan operere i tøft vær. Fartøyet har helikopterdekk og hangar, kabinkapasitet til 100 personer og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant. 

Moderne teknologi

- Nordkapp-klassen har tjent Sjøforsvaret trofast og solid i over 40 år. De nye fartøyene av Jan Mayen-klassen er utstyrt med moderne teknologi og er designet til å operere i de krevende nordområdene. Fartøyene vil styrke Kystvaktens evne til å løse sine oppdrag betydelig. Sjøforsvaret ser frem til å bli bedre kjent med fartøyet og realisere mulighetene det gir for myndighetsutøvelse, kontroll og overvåking i våre havområder, sier Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret. 

 

Kilde: Forsvarsmateriell

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062