23948sdkhjf

Vil utvinne sjeldne metaller i Norge

NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri lanserer en felles strategi med anbefaling om å satse på utvinning og videre prosessering av sjeldne jordartsmetaller i Norge.

Strateginotatet ble overlevert til Næringsminister Jan Christian Vestre 4. oktober 2022 på Næringslivets Hus.

Økt tilgang til mineraler er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien. Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene. Permanentmagneter (supermagneter), som er en avgjørende bestanddel i f.eks. turbiner for vindkraft og motorer i elbiler, inneholder også en betydelig andel slike metaller.

Har Europas største forekomst

- Norge har trolig Europas største forekomst av flere sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark. Vi er nå i posisjon til å kunne utvikle en komplett verdikjede fra mineralutvinning, separasjon og prosessering av de sjeldne jordartsmetallene og til produksjon av metaller og magneter. Dermed kan Norge inngå som en viktig del av en europeiske verdikjeder for produkttyper som muliggjør en grønn omstilling av økonomien.

Det sier Knut E. Sunde, som er direktør i Norsk Industri.

- Norge, og Europa, er i svært liten grad i stand til å sikre nødvendig tilgang til en rekke råmaterialer som vi er helt avhengige av. For eksempel dekkes i dag 98 prosent av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller fra utvinning i land utenfor Europa, hvorav Kina er ledende. Dette er ikke bærekraftig og direkte urovekkende i dagens geopolitiske klima. Det blir helt avgjørende for Europa å øke evnen til å være selvforsynt med strategisk viktige råvarer. Da må vi bidra, og få til økt utvinning og produksjon av mineraler i Norge, poengterer Sunde.

Anbefalinger

Det nye strateginotatet gir følgende anbefalinger:

  • Etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU.
  • Innføre økonomiske incentiver til kartlegging av kritiske mineralforekomster og ved investeringer i industriell produksjon. Risikoavlastning til kartlegging må omfatte private initiativer.
  • Redusere saksbehandlingstiden for planregulering, utslippstillatelse og driftskonsesjon for mineralprosjekter, herunder innføre en koordinert konsesjonsbehandling for mineralprosjekter.
  • Stimulere til økt og spisset satsing på FoU for de prosesstrinnene innen utvinning og videreforedling av sjeldne jordarter, som det i dag er ingen eller minimal kompetanse på i EU.
Fakta om sjeldne jordartsmetaller:

Sjeldne jordartsmetaller (Rare Earth Elements -REE), er en samlebetegnelse på 17 forskjellige grunnstoffer. EU-kommisjonen anser disse metallene til å være blant de aller mest kritiske av ulike mineraler, og helt essensielle råmaterialer for europeisk økonomi og politiske agenda. Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi, som elektriske biler, vindturbiner, robotikk, datalagring og medisinsk teknologi. Et annet viktig bruksområde er permanentmagneter, som spiller en sentral rolle blant annet i elbiler og vindmøller. Etterspørsel etter sjeldne jordartsmetaller til bruk i permanentmagneter er av EU ventet å kunne tidobles frem mot 2050.

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141