23948sdkhjf

Aibel vil ikke rydde opp forurenset havneområde

Statsforvalteren har pålagt Aibel å rydde opp, men selskapet sier nei. Da Aibel kjøpte tomta på Risøy i Haugesund fulgte det med gamle synder om forurensning i sjøen ved anlegget.

Det er dette Aibel nå nekter å rydde opp.

Selskapet mener at det ikke er deres ansvar å rydde opp i gamle miljøsynder, skriver Haugesunds Avis (HA).

"Behov for tiltak"

Da Aibel tok over havneområdet fulgte det nemlig et område med forurenset sjø- og landområde. Et område som Miljødirektoratet klassifiserte som «Ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak».

Det var i sin tid Umoe Eiendom Vest, som eide området, og i 2017 hadde selskapet satt av 4,2 millioner kroner til opprydding av det nevnte området.

Men forurensningen og giftstoffene som befant seg på havbunnen stammer fra lenge før helse, miljø og sikkerhet ble et begrep på 1980-tallet.

Pålegg

Statsforvalteren i Rogaland har pålagt Aibel å gjennomføre eller bekoste tiltak for å rydde opp i forurenset grunn på land og forurenset sjøbunn ved Aibels eiendom på Risøy. Det skjedde i fjor høst.

HA skriver at «pålegget omfatter en del av arealet utenfor sentrallageret på land, samt i sjøarealene utenfor verftet som disponeres av Aibel AS. Statsforvalteren mener det foreligger juridisk grunnlag for å holde Aibel AS ansvarlig for grunnforurensningen og forurensningen på sjøbunnen».

Dette er noe Aibel ikke er enig i, og har klaget vedtaket inn for Miljødirektoratet.

Ikke Aibels ansvar

I klagen skriver Aibel at forurensningen på land er dekket av asfalt, og at massene dermed ikke utgjør noen helsefare. Når det gjelder forurensning av sjøbunnen ved havneområdet påpeker energiselskapet at forurensningen ikke er foretatt av Aibel, men av tidligere eiere. Dessuten påpekes det at forurensningen ikke var ulovlig da den skjedde for mange år siden. Som et tredje argument for at Aibel ikke skal renske opp, er at selskapet ikke har eiendomsrett over sjøbunnen og derfor heller ikke har noen forurensing der.

Haugesunds Avis skriver at «statsforvalteren mener på sin side at Aibel kan holdes ansvarlig på grunn av selskapsrettslig kontinuitet fra tidligere tiders forurensere fram til dagens Aibel, og at selskapet har videreført den tidligere virksomheten i området. Av den grunn har Aibel overtatt ansvaret for den forurensing som er utført av tidligere eiere av verftsområdet».

Halvt års saksbehandlingstid

To større undersøkelser av områdene det er snakk om, konkluderer med at foruresningen ikke medfører noen helserisiko.

Miljødirektoratet vil trolig trenge et halvt års tid på å behandle klagen fra Aibel. Det betyr at det ikke blir noen ny utvikling i saken tidligst i 2023.

Kilde: Haugesunds Avis

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11