23948sdkhjf

Overleverer PUD for Trell & Trine i Alvheim-området

Aker BP (operatør) og lisenspartnere Petoro og LOTOS Exploration & Production Norge har overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Trell & Trine til Olje- og energidepartementet (OED).

Utbyggingen vil utnytte den forlengede levetiden som er planlagt for Alvheim-feltet, øke produksjonen og redusere både enhetskostnadene og CO2 per fat.

- Trell & Trine er den tredje PUD-innleveringen i Alvheim-området på ett år, etter Frosk og Kobra East & Gekko (KEG), og forsterker en suksesshistorie på Alvheim som vi og våre partnere kan være stolte av, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

- Driftsmessig er Alvheim-området blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten. Dette er resultatet av målrettet utforsking og forretningsutvikling, teknologisk innovasjon, og ikke minst godt samarbeid med leverandørene, legger Hersvik til. 

De tre PUD-innleveringene i Alvheim-området er også gode eksempler på hvordan de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet, som ble vedtatt i juni 2020, bidrar til å skape aktivitet på norsk sokkel. 

Knyttes til eksisterende infrastruktur 

Funnene Trell (Produksjonstillatelse 102F/G) og Trine (Produksjonstillatelse 036E/F) er lokalisert 24 kilometer øst for Alvheim produksjonsskip (FPSO).  

Trell & Trine-utbyggingen planlegges med tre brønner og to nye undervannsinstallasjoner (manifolder) som knyttes til eksisterende infrastruktur på East Kameleon og videre til Alvheim produksjonsskip. Den ene av de tre brønnene er Trell Nord, som ennå ikke er påvist, men som har stor funnsannsynlighet. Når produksjonsbrønnen i Trell bores, vil en først påvise Trell Nord-hydrokarbonene, så bore brønnene i Trell og Trine for så å avslutte med produksjonsbrønnen i Trell Nord. 

Totale investeringer i prosjektet er anslått til nærmere seks milliarder kroner (om lag 700 millioner dollar). Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2025.

Utvinnbare ressurser i Trell & Trine er estimert til rundt 25 millioner fat oljeekvivalenter. Trell & Trine vil produsere med svært lave utslipp, estimert til 0,3 kg CO2 per fat.  

Utbyggingen vil bli gjennomført i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere. Dette er i tråd med Aker BPs strategi for økt verdiskapning gjennom allianser og strategiske partnerskap.

Milepæl for Alvheims milliard-visjon

Alvheimfeltet består av strukturene Kneler, Boa, Kameleon og East Kameleon, samt i senere tid strukturene Viper-Kobra og Gekko-funnet. Alvheim-området inkluderer satellittfeltene Bøyla, Vilje, Volund og Skogul. Alle feltene produseres via Alvheim FPSO, som ble satt i drift 8. juni 2008. 

Da Alvheim-utbyggingen ble besluttet, var de utvinnbare ressursene anslått til i underkant av 200 millioner fat. Siden da har det blitt produsert nærmere 550 millioner fat fra Alvheim-området.  

- Utviklingen av Alvheim-området er historien om en organisasjon og partnerskap som hele tiden har sett etter nye muligheter i nærområdet, testet ut og tatt i bruk ny teknologi og med et kontinuerlig fokus på sikker, pålitelig og kostnadseffektiv drift, sier direktør for Alvheim-feltet, Thomas Hoff-Hansen. 

Utviklingen av Alvheim-området er også blitt lagt merke til i industrien, og i 2018 ble Alvheim-partnerne tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for å ta tatt i bruk nyutviklet teknologi, delt data og evnet å se og utvikle et større område under ett, noe som har bidratt til at de utvinnbare reservene fra området er mangedoblet.

 Alvheim-direktøren sier ambisjonen er å produsere en milliard fat fra området innen 2040. 

- Med Trell og Trine sanksjonert passerer Alvheim-området 750 millioner fat som enten er produsert eller sanksjonert. Sammen med våre partnere ser vi gode muligheter både til å knytte inn flere funn til den etablerte infrastrukturen i området og jobbe opp nye leteprospekter, sier Hoff-Hansen. 

 

Kilde: Aker BP

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094