23948sdkhjf

Verftsalliansen etablert

En rekke grønne teknologiprosjekter glipper for norsk verftsindustri. Et nytt samarbeidsforum vil rette på dette.

Norsk Industri, Maritim bransjeforening, Maritimt Forum og Norske Skipsverft hadde et felles møte i Bergen 21. juni 2022 for å diskutere mulighetene for å unngå at nye og innovative fartøykonsepter havner ved byggeverft i utlandet.

– Slik vi forstår ESA, kan grønne investeringer styres til vår nasjonale verftsindustri.  Handlingsrommet er større enn hva norske myndigheter praktiserer, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft.

Må profesjonaliseres

De tre organisasjonene er samstemte om at offentlige fartøyanskaffelser må profesjonaliseres og at de ulike etatene og virksomhetene må opptre mer ensartet enn hva tilfellet er i dag. Særlig i Norske Skipsverft mener man at det offentlige, indirekte og gjennom direkte anskaffelser, er på feilspor når man agerer etter «mest mulig båt per krone».

– Da havner byggekontraktene i utlandet, poengteter Strønen.

– Konsekvensen er at nasjonen vår taper kommunal og statlig skatteinngang som følger av den norske byggingen, sysselsettingen reduseres, faren for permitteringer øker og lokalt næringsliv mister omsetning. Tas dette med i regnestykket er differansen mellom norske og utenlandske skipsverft kraftig redusert, fortsetter han.

Hydrogen-ferge – pris vektet 100 prosent, blir bygget i Tyrkia

Til den værutsatte strekningen Bodø – Moskenes skal det bygges en 100 prosent hydrogen-drevet ferge. Prosjektet er banebrytende, og verdensledende. Norsk teknologi på sitt absolutt beste. Ansvarlig for anbudsprosessen er fergeavdelingen i Statens Vegvesen.

– I anbudsprosessen kunne man lagt inn ulike vektorer for anskaffelsen, alt ettersom hvordan må ønsker å styre anskaffelsen, forklarer Asle Strønen.

– I dette tilfellet vektet man pris 100 prosent. Da styrer man denne verdensledende grønne investeringen direkte til Tyrkia. En villet handling, med andre ord, sier Strønen i Norske Skipsverft.

Det er for å unngå denne type kortsiktig tenkning at de tre organisasjonene mener at man må bli langt mer bevisst på konsekvensene av offentlige fartøyanskaffelser.

– Alle er kjent med den uthuling av norsk innovasjonskraft og negative sysselsettingseffekt denne praksisen har. Likevel styrer en underliggende etat, og et privat fergerederi, et av verdens fremste innovasjonsprosjekter bort fra norsk verftsindustri. Helt uhørt, sier Asle Strønen.

Lavik – Oppedal, digital og autonom

Neste banebrytende prosjekt er det digitaliserte fergekonseptet over Sognefjorden. Selv om mye enda ikke er avklart, mener de tre organisasjonene at Staten Vegvesen og det kontraherende rederi må ta et helt annet grep om samfunnsansvaret.

– Nå må Statens Vegvesen legge flere vektorer i potten og anstrenge seg for å bidra til norsk bygging, fastslår Stål Heggelund, bransjesjef i Norsk Industri, Maritim.

– Bevilgende myndighet må kunne legge føringer inn i prosessen og man må være villig til å betale norske priser for et norsk ferge-prosjekt, avsltutte han.

Kilde: Norske Skipsverft

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094