23948sdkhjf

100 millioner til grønne prosjekter innenfor skipsfart og havbruk

11 nye prosjekter for bærekraftig havbruk og utslippskutt fra skip får til sammen 100 millioner kroner i vårens tildeling til forskning og innovasjon.

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å styrke Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte opp under den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringa i disse dager. Slik skaper vi nye arbeidsplasser for framtida langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene som får støtte innenfor skipsfart og fiske omfatter digitalisering, utslippsreduserende teknologi, autonome og fjernstyrte fartøy og sikkerhet. For havbruksnæringen skal prosjektene som mottar forskningsmidler bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping.

Vaskerobot for skipsskrog

Regjeringen har et mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Skipsfart og fiske står for om lag seks prosent av utslippene.

Prosjektene som finansieres innenfor klima- og miljøvennlig maritim virksomhet skal styrke konkurranseevnen til norsk skipsfart, gjøre norsk eksport mer bærekraftig og være industrielt skalerbare.

Kongsberg Maritim og Jotun får ti millioner kroner til å videreutvikle en vaskerobot som effektiviserer rensingen av skipsskrog. Dette vil redusere skipenes forbruk av drivstoff og dermed også utslippene.

NØKKELROLLE: – Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å styrke Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. FOTO: STORTINGET

Havbruk og kyst

Digitalisering er gjennomgående i mange av havbruksprosjektene. Forskere ved NMBU skal for eksempel bidra til bedre innsamling og bruk av produksjonsdata for å kunne forklare og redusere dødelighet i lakseoppdrett.

Andre prosjekter omfatter alt fra automatisering av tareproduksjon og fôringsstrategier for torskeoppdrett, til ekkobasert fôring og overvåkning i landbasert lakseoppdrett.

– For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som blir viktig for å lykkes i fremtiden, og vil være med på å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk, fiskeri og maritime næringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjektene skal enten utføres av aktører i næringslivet, eller av forskningsorganisasjon i samarbeid med aktører fra næringslivet eller offentlig sektor.

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Institusjon

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

NMBU Veterinærhøgskolen

Causal categorisation of mortality as a model system for sustainable growth and increased value creation in aquaculture

11 999

Ås

Viken

ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO

OpenRemote - Harmonising design of remote connected maritime workstations

9 600

OSLO

Oslo

SINTEF OCEAN AS

Hydrodynamic Aspects of Green Shipping

9 600

TRONDHEIM

Trøndelag

NORCE Teknologi/ Energi Vestland

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels

12 000

BERGEN

Vestland

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Nuclear Propulsion of Merchant Ships 1

10 025

TRONDHEIM

Trøndelag

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bedrift

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

CORVUS ENERGY AS

Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility

13 900

Bergen

Vestland

KONGSBERG MARITIME AS

HullSkater OBstacle avoidance System.

10 228

Kongsberg

Viken

OCEAN FOREST AS

Automatisering av gametofyttproduksjon til oppskalering av taredyrking

3 000

Bergen

Vestland

NORCOD AS

Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse

9 760

Trondheim

Trøndelag

BLUEGROVE AS

Hydroacoustic feeding and monitoring system for recirculation aquaculture systems (RAS)

4 285

Oslo

Oslo

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Bedrift

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune

Fylke

JOTUN A/S

Demonstration of HSS in Cruise

4 625

Sandefjord

Vestfold og Telemark

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079