23948sdkhjf

Stortinget fremskynder satsingen på havvind

Stortingets Energi- og miljøkomité har lagt frem sin innstilling til Stortingsmeldingen og tilleggsmeldingen "Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser".

Innstillingen bærer bud om mer avklart retning og forutsigbarhet i energipolitikken i årene fremover.

Norsk Industri er glad for den brede enigheten i Stortinget om havvindssatsingen. Regjeringen får full støtte på Stortinget til sitt mål om 30 GW havvind innen 2040. Samtidig har komitébehandlingen bidratt til å ytterligere øke tempoet i fremdriftsplanen for havvind. Dette innebærer blant annet at tildelingen av arealer for havvind på Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II skal skje allerede i 2023, ny runde i 2025 og deretter jevnlige tildelinger.

Stortingsflertallet ber regjeringen sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar energiproduksjon på norsk sokkel skaper betydelig industriutvikling og arbeidsplasser i Norge. Videre at ved valg av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet, så skal anleggets tekniske utforming sikre nasjonale interesser. Dette inkluderer både forsyningssikkerhet og rimelige kraftpriser til husholdninger, industri og næringsliv.

Storsatsing på grønne næringer

En samlet komité ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, legge til rette for en industriell storsatsing på utvikling og produksjon av batterier og andre nye grønne næringer. Norsk Industri ser med forventning fram til dette. Det trengs både forutsigbarhet og konkurransedyktige rammevilkår for å lykkes.

Både satsing på vindkraft på land, energieffektivisering og solkraft vektlegges av komiteen og er opptatt av å raskest mulig få på plass nye lovreguleringer for vindkraft og virkemidler som tilrettelegger bedre for energieffektivisering og solkraft.

Komiteflertallet er svært tydelige på at de lettelser som er gjort i beskatningen av vannkraften, gjør at lønnsomme investeringer kan gjennomføres og at det nå er opp til bransjen å levere resultater i form av opprusting og utvidelser av allerede utbygd vannkraft. Det er vi i Norsk Industri helt enig i.

Energi- og miljøkomiteens innstilling skal behandles i Stortinget 9. juni.

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109