23948sdkhjf

Kongsberg er valgt som strategisk partner til Forsvaret

Med en avtale på 10 år vil Kongsberg Defence & Aerospace bli strategisk partner i programmet Mime «Kampnær IKT» til Forsvaret. Det betyr ansvar for tjeneste- og systemintegrasjon, programstøtte og arkitektur for fremtidens IKT- løsninger.

Torsdag ble det signert en partnerskapsavtale mellom Forsvarsmateriell (FMA) og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som strategisk partner i program Mime, «Kampnær IKT» til Forsvaret.

«Kampnær IKT» er et begrep som benyttes om IKT-løsninger som skal understøtte mobile operative aktiviteter i Forsvaret.

Programstøtte og arkitektur

Avtalen gir KDA et ansvar for tjeneste- og systemintegrasjon, som også inkluderer programstøtte og arkitektur. Det skal inngås flere delavtaler som regulerer disse områdene. Når det kommer til konkrete leveranser under program Mime, vil KDA også kunne være en mulig produktleverandør avhengig av anskaffelsesregelverket og markedet for produktene som skal anskaffes.

- Vi har jobbet tett med KDA gjennom flere år, men gjennom et slikt strategisk partnerskap får vi nå satt rammene for hvordan vi skal samarbeide om å levere og understøtte Forsvarets IKT-løsninger både i fred, krise og krig, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Partnerskapsavtalen skal bidra til å oppnå målene i Stortingsmelding 17 om å styrke nasjonal forsvarsindustri, samt styrke små- og mellomstore bedrifter (SMB), også de som tradisjonelt sett ikke er en del av forsvarsindustrien. Partene vil aktivt bidra til å oppnå målsettingene.

Økt mulighet for KDA

- Med denne avtalen vil KDA få ansvar for å utvikle helhetlige IKT løsninger til Forsvaret.  Avtalen åpner også for at KDA skal kunne lage gode samarbeidsarenaer for små og mellomstore leverandører som sammen vil skape de løsningene Forsvaret etterspør, avslutter Gro Jære.

-For Kongsberg Defence & Aerospace betyr denne avtalen økt mulighet til å bruke bredden av vår kompetanse. Vi ser frem til å bidra både innen innovasjon, integrasjon og leveranser, sier Eirik Lie, adm. direktør for Kongsberg Defence &Aerospace.

-Vi er stolte av å ha blitt valgt som strategisk partner innen Kampnær IKT, og føler et stort ansvar for å få hele økosystemet av leverandører til å spille på lag for å ta fram de beste og mest moderne løsningene til Forsvaret, avslutter Lie.

Gradvis utvikling

Partnerskapet vil gå gjennom en gradvis utvikling, hvor intensjonen er at strategisk partner vil bli mer og mer involvert i programmets totale ansvar innen Kampnær IKT.  Samtidig må KDA kunne videreutvikle og styrke et økosystem av underleverandører som ivaretar Forsvarets behov på en slik måte at teknologisk spisskompetanse og dynamikk kan brukes til forsvarssektorens beste.

 

Kilde: Kongsberg Gruppen

KLIKK for alle artikler i Kontrakter og oppdrag.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078