23948sdkhjf

Havneforbudet har trådt i kraft – gjelder ikke fiskefartøy

Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina og fra og med i går, søndag 8. mai, kan ikke russiske fartøy anløpe norske havner. Fiskefartøy er unntatt bestemmelsene.

Havneforbudet innebærer at det fra 8. mai er forbud mot å gi russiskflaggede fartøy adgang til havner.

Forbudet gjelder for skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Også russiske skip som er omregistrert til annet flagg etter 24. februar vil være omfattet. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge. Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy.

God informasjon

– Norge gjennomfører nå forbudet mot russiske skipsanløp. Kystverket har fått et overordnet ansvar for informasjon og varsling. Et godt samarbeid mellom involverte etater og organisasjoner er sentralt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

System for varsling

– Kystverket har etablert en varslingsfunksjon i SafeSeaNet Norway (SSN) som vil varsle ankomsthavn og andre myndigheter hvis et fartøy med russisk flagg melder ankomst til havn i Norge, sier direktør for Kystverket Einar Vik Arset.

Meldeplikt

Havnene vil være sentrale i den praktiske gjennomføringen av havneforbudet. Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø vil være et kontaktpunkt for havnene dersom de har spørsmål knyttet til konkrete russiske fartøy som er i norske farvann. Politiet vil bistå havnemyndighetene med å sikre at forbudet overholdes, dersom dette blir nødvendig.

Alle utenlandske fartøy over 500 bruttotonn har meldeplikt før de kommer til Norge. Dersom et russisk fartøy melder seg og Kystverket er i tvil om hva slags type båt det er, vil de kontakte Fiskeridirektoratet.

– Ved tvilstilfeller vil vi kontakte Fiskeridirektoratet, vi samarbeider tett med dem om dette, sier Vik Arset.

Åpent for fiskefartøy

Ved gjennomføringen av havneforbudet i Norge ble det gjort enkelte tilpasninger. Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt. Havneforbudet er ikke til hinder for at fiskefartøy eksempelvis kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det kan imidlertid også her være andre restriktive tiltak som kommer til anvendelse.

– Det er ingen tvil om at Norge slutter opp om sanksjonene som nå rammer det russiske regimet, men vi er også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet, sier Skjæran.

Svalbard

Havneforbudet begrenses til Fastlands-Norge. Forbudet får dermed ikke betydning for behovet for godstransport med skip til Svalbard. Norge har forpliktelser etter Svalbardtraktaten og norsk svalbardpolitikk bygger på forutsigbarhet og konsekvent overholdelse av Norges forpliktelser.

Nødstilfeller

Det er gjort noen unntak i forskriften, for eksempel for fartøy som har behov for hjelp og søker nødhavn, nødhavnanløp av hensyn til maritim sikkerhet eller for å redde liv til sjøs. Russiske fartøy som er omfattet av sanksjonene vil dermed kunne få adgang til havn dersom det er et nødstilfelle.

 

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078