23948sdkhjf

Norsk Hydro vil kjøpe polsk resirkuleringsselskap

Hydro har lagt inn tilbud om kjøp av 100 prosent av aksjene i det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A, som er den nest-største produsenten av støpelegeringer i aluminium i Europa.

Ifølge en børsmelding fra Hydro skal prislappen være mer enn to milliarder kroner.

Med denne transaksjonen vil Hydro styrke sin resirkuleringsposisjon i Europa, og utvide produkttilbudet i markedet for støpelegeringer basert på resirkulert aluminiumskrap, heter det i en børsmelding fra Hydro.

Må godkjennes av konkurransemyndighetene

Gjennomføring av kjøpet er gjenstand for vanlige betingelser, blant annet godkjenning fra konkurransemyndighetene, og at det oppnås kontroll over et minimum av 66 prosent av de samlede utestående aksjene. Hydro har inngått en avtale med to medlemmer i Alumetals representantskap og alle medlemmene i Alumetals konsernledelse, som til sammen eier om lag 39 prosent av selskapets aksjer. Disse har forpliktet seg til å godta tilbudet om kjøp av sine aksjer til den angitte kjøpskursen.

Hydros strategi fram mot 2025 tar sikte på å styrke selskapets posisjon innenfor lavkarbonaluminium ved å investere i resirkulering. Hydro har satt seg som strategisk ambisjon å doble selskapets resirkulering av brukt aluminiumskrap (PCS) fram mot 2025, og øke årlig EBITDA fra resirkulering med et beløp fra 0,7 til 1,1 milliarder kroner innen 2025. Brukt aluminiumskrap gir betydelig lavere CO2-fotavtrykk i sluttproduktet enn bruk av prosesskrap og primæraluminium.

I tråd med Hydros strategi

Transaksjonen er et viktig skritt i arbeidet med å gjennomføre strategien fram mot 2025. Etter oppkjøpet av Alumetal vil Hydro øke bruken av brukt aluminiumskrap med om lag 150.000 tonn per år, som sammen med andre resirkuleringsprosjekter som nylig er kunngjort gjør at Hydro kan oppnå sin ambisjon om å doble bruken av brukt aluminiumskrap innen 2025. Oppkjøpet vil gi en årlig økning i EBITDA på 47 millioner euro basert på regnskapstall for 2021 fra Alumetal.

Kjøpskursen omfatter en overkurs på 4,7 prosent sammenliknet med sluttkursen dagen før offentliggjøringen. 

Tegningen knyttet til tilbudet er ventet å begynne 13. juni 2022, og slutte 12. juli 2022. Norsk Hydro forbeholder seg retten til å forlenge tilbudsperioden i samsvar med betingelsene i tilbudet. Alumetals konsernledelse ventes å komme med en uttalelse før tilbudsperioden starter.

Alumetal er Europas nest største produsent av støpelegeringer i aluminium, med en produksjonskapasitet på 275.000 tonn i året med tre anlegg i Polen og ett i Ungarn. Selskapet selger hovedsakelig sine produkter I Europa hvor  bilindustrien utgjør den største kundegruppen. Alumetal har også utstrakt erfaring med sortering av brukt skrap (PCS) og er i gang med å bygge en ny og moderne sorteringslinje.

Resirkulert lavkarbonaluminium

– Et oppkjøp av Alumetal er et spennende skritt i retning av å gjennomføre vår resirkuleringsstrategi. Vi har vært imponert over utviklingen i selskapet over tid, både når det gjelder kvaliteten på produksjonen, de moderne fabrikkene og kompetansen hos ledelse og ansatte. Vi ser fram til å ønske Alumetal velkommen i Hydro-familien og gå sammen om å utvikle et enda bedre tilbud av resirkulert lavkarbonaluminium til våre kunder i årene framover, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydro Aluminium Metal

 

Kilde: Hydro

KLIKK for alle artikler i Konkurser nedbemanning permitteringer.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094