23948sdkhjf

Lovlig opphugging av stadig flere norske skip

Dom mot tidligere Harrier-eier for forsøk på ulovlig eksport til skipsopphugging har trolig bidratt til flere søknader som sikrer lovlig gjenvinning.

– Det ser ut som om dommen mot den tidligere Harrier-rederen har bidratt til økt bevissthet om det strenge regelverket for eksport av skip til gjenvinning. Vi får nå flere søknader om eksport av skip til lovlig opphugging enn før, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender blant annet skip til land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet.

Samarbeider for å forhindre ulovlig skipshugging

Det er etablert et godt samarbeid mellom Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Kystvakten for å følge opp mistanke om eksport av skip til vraking.

- Som sjøfartsnasjon er det viktig at Norge går foran som et godt eksempel. Nye tall viser at flere skip som eies av norske rederier, følger regelverk om skipsgjenvinning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Antall søknader om lovlig gjenvinning av skip

 • 2016: 1
 • 2017: 1
 • 2018: 4
 • 2019: 5
 • 2020: 5
 • 2021: 9
 • 2022: 3*

* Tall fram til 31. mars. Data: Miljødirektoratet.

God internasjonal regulering er viktig

NGO Shipbreaking Platform er en interesseorganisasjon som jobber for å redusere ulovlig opphugging av skip. Deres data viser at noen norskeide skip fortsatt går til land hvor skipsopphugging medfører stor risiko både for arbeiderne og miljøet.

– Det viser at regelverket ikke alltid er tilpasset skipsfartens internasjonale natur. Skip forflytter seg hyppig mellom flere land. En god internasjonal regulering av skipsgjenvinning er avhengig av at så mange land som mulig iverksetter likt regelverk og håndhever det, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet deltar i internasjonale nettverk der dette blir diskutert, som ekspertgruppen for skipsgjenvinning under EU-kommisjonen, og Impel, EUs nettverk for implementering og håndheving av miljøregelverk. 

Fakta: Strenge krav skal sikre forsvarlig gjenvinning

 • Skip som skal gjenvinnes (hugges opp), må leveres til anlegg med tillatelse til gjenvinning av skip, uansett størrelse på skipet.
 • For fartøy som omfattes av forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger, må det utstedes gjenvinningssertifikat før fartøyet hugges opp.
 • Miljødirektoratet behandler søknader om samtykke til eksport og import av skip til gjenvinning.
 • Strandsetting (beaching) innebærer at skip kjøres opp på en strand for egen maskin, og deretter hugges opp i tidevannssonen.
 • Karakteristisk for slik strandsetting er manglende håndtering av farlig avfall fra skipene, med forurensning til grunn og vann som resultat.
 • Arbeiderne har ofte svært dårlige arbeidsforhold, med stor fare for liv og helse.

 

Kilde: Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Dette er trolig årsaken til at Tretten bru kollapset
Equinor beroliger oljeservicenæringen
Permitteringer i laksenæringen koster staten 15 millioner
Fjord1 starter testing av el-ferjer over Tysfjorden
NORCE bidrar til fortgang i elektrifisering av olje- og gassplattformer
Planer for økt gassuttak fra Oseberg godkjent
Andre Nordiske Medier
Building Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.109