23948sdkhjf

Setter i gang program for nullutslipps forsyningskjede

Klyngen Ocean Hyway Cluster har signert en partnerskapsavtale med Equinor og Neptune Energy som setter i gang programmet Zero Emission Supply Chain.

Den norske olje- og gassindustrien gir 45 milliarder kroner til det norske felleskapet og 205.000 sysselsatte hvert år.

Men det er også en industri knyttet til utslipp og den norske olje- og gassindustrien har derfor ambisjoner om å redusere sine utslipp kraftig innen 2030.

Hevet utslippsambisjonene

Energiselskapene Equinor ASA og Neptune Energy Norge AS hevet ambisjonen rundt CO2-kutt. Neptune Energy vil nå lagre mer karbondioksid (CO2) enn det som blir sluppet ut fra drift og bruken av solgte produkt innen 2030, mens Equinors nye strategi skal redusere utslippene med 70 prosent innen 2040. Neptune Energy Norge AS og Equinor ASA har derfor signert en partnerskapsavtale med Ocean Hyway Cluster for å sette i gang programmet Zero Emission Supply Chain.

Gjennom programmet ZESC vil partnerne identifisere eksisterende initiativ og bidra til å generere nye industrielle aktiviteter og prosjekt som vil støtte dekarbonisering av forsyningskjeden. Å se på hele forsyningskjeden og ikke bare enkeltstående aktiviteter kan bli viktig for å nå disse målene. Zero Emission Supply Chain skal kartlegge alle prosesser og aktiviteter i logistikkforsyningskjeden for å synliggjøre hvor man kan oppnå betydelige reduksjoner i karbonutslipp. Med denne informasjonen tilgjengelig er det mulig å både identifisere potensial, men også å generere ulike forslag til nullutslippsinitiativ og prosjekt. Forsyningsbasen i Florø er en pilot, men metodikken og resultatet fra dette programmet vil ha overføringsverdi hos Neptune Energys og Equinors andre lokasjoner med forsyningsaktivitet. 

Hydrogen til maritim bruk

Ocean Hyway Cluster er en klynge som jobber med hydrogen til maritim bruk, og er leder av programmet, mens Equinor og Neptune Energy Norge er programeiere. Fjordbase Holding AS har og signert en eigen partnerskapsavtale med Hub for Ocean og Ocean Hyway Cluster for å blant annet være en sentral part i det videre utviklingsarbeidet knyttet til Zero Emisson Supply Chain.

Maren Klakegg deltok i programmet fra Neptune Energy og tror at dette er en viktig nøkkel til å redusere bedriftens utslipp:

- For å forstå hvordan vi kan redusere våre utslipp, trenger vi en komplett oversikt over de prosessene og operasjonene som slipper ut mest i vår forsyningskjede. Både utgående og inngående logistikk-aktiviteter vil bli inkludert i analysen. Dette gjør det mulig for oss å kartlegge alle utslipp knyttet til våre logistikkaktiviteter som onshore transport til og fra våre fasiliteter, logistikkoperasjoner på basen og maritim transport, sier Klakegg.

Hun får støtte av Rolf Håkon Holmboe, som er leder av HSEQ i Neptune Norge.

- Energieffektivitet og lav-karbon-operasjoner er essensielle for landet vårt. Å administrere våre fotavtrykk på produkt gjennom heile forsyningskjeden er et viktig bidrag til å nå Neptunes klimamål. Prisen for å forurense blir stadig høyere, som den burde, så dette prosjektet vil ikke bare kutte våre utslipp, men også Neptunes kostnader. Resultatet av prosjektet vil bli delt med resten av industrien, og dermed bidra til et lavere karbon-fotavtrykk for hele forsyningskjeden, sier Holmboe.

 Hånd-i-hanske

Programmet som nå blir satt i gang er som hånd-i-hanske med Equinors nye bærekraftstrategi.

- Vi vet at våre utslipp må bli redusert, og det starter med oss og hvordan vi jobber med våre leverandører og partnere. Equinor vurderer flere små og store initiativ daglig for å redusere utslipp. Zero Emission Supply Chain gir oss et systematisk bilde over aktiviteten i forsyningskjeden og gjør det lettere for oss å finne gode initiativ for å redusere utslipp», sier Kari Bjørbæk, ledende spesialkonsulent logistikk i Equinor.

TILLITSERKLÆRING: Daglig leder i Ocean Hyway Cluster, Stein Kvalsund, mener det er en tillitserklæring at Equinor og Neptune Energy er kommet med i prosjektet. FOTO: OCEAN HYWAY CLUSTER

For Ocean Hyway Cluster er partnerskapet med de tre aktørene en tillitserklæring.

- Equinor og Neptune Energy Norge er store og viktige kunder for den totale aktiviteten på basen i Florø. Begge har klare målsetninger om reduksjon av sine klimautslipp, så et konkretisert partnerskap med disse to aktørene er viktig for de nasjonale mål om reduksjon av utslipp. Dse målsetningene er sammenfallende med målene vi har satt oss for klyngen Ocean Hyway Cluster og vår videre satsing innen hydrogen. Verdikjeden for å kunne realisere nullutslipp i forsyningskjeden til Equinor ASA og Neptune Energy Norge AS fordrer også involvering og deltakelse fra flere ulike virksomheter. Vi har derfor som et første skritt inngått en egen partnerskapsavtale med Fjordbase Holding AS’ virksomheter der dette prosjektet skal være et av flere felles satsingsområder. Planen videre er å invitere de øvrige virksomhetene i forsyningskjeden til deltakelse i prosjektet når de viktigste prosessene og operasjonene som gir mest utslipp er kartlagt, sier Stein Kvalsund, daglig leder i Ocean Hyway Cluster.

 

Kilde: Ocean Hyway Cluster

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125