23948sdkhjf

Krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark

Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Samme dag som sanksjonene trer i kraft, foreslår derfor regjeringen fire tiltak for å hjelpe på situasjonen.

For å komme næringslivet i Øst-Finnmark i møte foreslår regjeringen å etablere en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer og at rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge økes.

Regjeringen vil også opprette en ordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt.

Alvorlig

– Situasjonen for næringslivet i Øst-Finnmark er svært alvorlig. Bosetting og virksomhet i Øst-Finnmark er viktig for regionen, men også av avgjørende betydning for Norge. Derfor setter vi nå inn flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. 

Omfanget av norske bedrifters handel med Russland er begrenset. Men enkelte bedrifter særlig i Øst-Finnmark kan bli hardt rammet av krigen og sanksjoner.

– Regjeringen har lyttet til næringslivet i Øst-Finnmark: Vi gjør det enklere å få lån, staten garanterer for bedrifter med likviditetsproblemer og vi vil innføre en støtteordning til bedrifter som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Viktig

– Nordområdene er viktige for Norge. At det bor folk i nord er også av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet. Vi har grense mot Russland i Øst-Finnmark, og må derfor ha økonomisk tiltak som er tilpasset den virkeligheten som er i nord, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Pakken til Øst-Finnmark består av:

Distriktsrettede virkemidler

Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner mer på eksisterende distriktsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge og Siva. Det vil også bli åpnet for at fylkene kan bevilge midler til kommunale næringsfond i de berørte kommunene. Midlene skal også kunne gå til tiltak for kompetanseutvikling. Midlene kan raskt settes ut i live lokalt.

Støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark

Regjeringen vil etablere en støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland. Det tas forbehold om at det må avklares nærmere om dette er statsstøtterettslig mulig.

Lånegarantiordning

Regjeringen vil opprette en lånegarantiordning under Eksfin for bedrifter i Øst-Finnmark som står overfor likviditetsmangel som følge av de restriktive tiltakene. Dette har vært et ønske fra næringslivet i Øst-Finnmark. Regelverket vil ta utgangspunkt i ordningen som ble laget under pandemien og utformes i tråd med statsstøtteregelverket som EU-kommisjonen har foreslått i forbindelse med Ukraina-krisen.

Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge

Lavrisikolån forvaltet av Innovasjon Norge brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger og driftsutstyr, inkludert fiskefartøyer og investeringer i landbruket. En økning av årets utlånsramme med en halv milliard kroner, fra 2,5 mrd. til 3,0 mrd, er et godt tiltak for å bistå næringene som er hardt rammet av krisen. Den utvidede lånerammen skal rettes mot bedrifter i Øst-Finnmark.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

KLIKK for alle artikler i Ukraina.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.754