23948sdkhjf

Equinor: Beste kvartalsresultat noensinne

Equinor rapporterer et rekordhøyt justert driftsresultat i fjerde kvartal 2021 på 15,0 milliarder dollar, noe som tilsvarer 132 milliarder kroner. Etter skatt ble resultatet på 4,40 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2021.

Dette er det beste resultatet i ett fjerde kvartal noensinne for energiselskapet.

2021 var kjennetegnet av:

  • Justert driftsresultat etter skatt på 10,0 milliarder USD for året 2021 som helhet.
  • Økning av oljeprisen, og rekordhøy europeisk gasspris i andre halvår.
  • Sterk drift og økt årsproduksjon av olje og gass med 3,2 %(1 ).
  • Fortsatt kostnadsfokus og kapitaldisiplin.
  • Meget sterk fri kontantstrøm på 25,0 milliarder USD(2), og reduksjon av netto gjeld.
  • Styret foreslår å øke kontantutbyttet til 0,20 USD per aksje, øke tilbakekjøpsprogrammet på inntil 5 milliarder USD for 2022 og annonserer et ekstraordinært kvartalsvis kontantutbytte på 0,20 USD per aksje for fire kvartaler.

- Vi skaper betydelige verdier fra høye olje- og gasspriser med svært god drift og økt produksjon. Dette gjør at vi leverer et rekordhøyt justert driftsresultat etter skatt i kvartalet og sterkt resultat for året som helhet. Fortsatt arbeid med forbedringer og kapitaldisiplin bidro til en sterk fri kontantstrøm på 25 milliarder dollar, og en betydelig styrking av balansen, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Pandemi-utfordringer

- Pandemien påvirket fortsatt aktivitetsnivået i 2021, men markedene hentet seg inn med høye priser, spesielt i andre halvår. I Europa økte energiprisene til rekordnivåer, noe som hadde innvirkning på industri og samfunn. Equinor har fokusert på sikker og stabil drift som en pålitelig energileverandør. Sammen med partnere og myndigheter la vi til rette for en betydelig økning av produksjonen av gass til Europa, sier Opedal.

- Vi fortsetter å investere i lønnsomme prosjekter som støtter opp under energiomstillingen. I dette kvartalet tok vi endelig investeringsbeslutning for Dogger Bank C, tredje fase av verdens største havvindpark, og kunngjorde salg av en 10 prosent eierandel i prosjektet. Plan for utbygging og drift (PUD) for Troll Vest elektrifisering ble godkjent av norske myndigheter. Det gjør det mulig å produsere olje med lave utslipp fra det ressursrike Troll- og Fram-området i framtiden. Vi har også videreutviklet vår prosjektportefølje innen fornybarområdet, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 15,0 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra 0,76 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 4,40 milliarder USD, opp fra negative 0,55 milliarder USD i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 13,6 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra negative 0,99 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-resultatet var 3,37 milliarder USD i kvartalet, sammenlignet med negative 2,41 milliarder USD i fjerde kvartal 2020. Driftsresultatet var positivt påvirket av høyere priser og økt produksjon av gass og væsker. Etter de høye resultatene for gassderivater i tredje kvartal, har det vært en negativ effekt når volumene er blitt levert i det europeiske gassmarkedet i fjerde kvartal. Nedskrivningene på 1,80 milliarder USD i fjerde kvartal inkluderer en nedskrivning på 1,78 milliarder USD knyttet til Mariner i Storbritannia som følge av revidering av reserveanslagene.

 Sterk drift på tvers av alle segmenter

Resultatene i alle leting- og produksjonssegmenter var positivt påvirket av høyere priser for gass og væsker. Sterk drift, fortsatt innsats på forbedring, og sterk kapitaldisiplin støttet opp under ytterligere verdiskapning og sterk kontantstrøm. Basert på de sterke finansielle resultatene for året som helhet, forventer selskapet å betale om lag 12,2 milliarder USD i skatt fra norsk sokkel i første halvdel av 2022 knyttet til 2021-resultatene.

Segmentet Leting og produksjon Norge leverte rekordhøyt driftsresultat som følge av høyere priser, økt gassproduksjon og produksjon fra nye brønner og felt sammenlignet med samme kvartal i fjor. Med skattebetalinger i kvartalet basert på tidligere lavere prisforventninger, bidro Leting og produksjon Norge veldig sterkt til konsernets kontantstrøm.

Segmentene Leting og produksjon internasjonalt og Leting og produksjon USA leverte sterke resultater og kontantstrøm, begge dro fordeler av god drift og høyere priser i 2021.

REKORDKVARTAL: Equinors konsernsjef Anders Opedal kan smile etter nok et rekordkvartal for energiselskapet. FOTO: EQUINOR

Resultatene til segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering var påvirket av negative effekter fra prissikring av bilaterale kontrakter som motvirket gevinster fra tidligere kvartaler i 2021. De negative effektene ble delvis motvirket av sterke resultater fra Danske Commodities.

Segmentet Fornybar dro fordeler av produksjonsøkning sammenlignet med samme kvartal i fjor med høyere tilgjengelighet på havvindeiendeler og høyere strømpriser.

 Økt produksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,158 millioner foe per dag i fjerde kvartal, opp fra 2,043 millioner foe per dag i samme periode i 2020. Produksjon fra Troll fase 3, Martin Linge og økt produksjon fra Johan Sverdrup, i tillegg til solid produksjonseffektivitet og optimalisert gassproduksjon, bidro til denne veksten.

Egenproduksjon av fornybar energi for kvartalet var 526 GWh, opp fra 480 GWh for samme periode i fjor, med bidrag fra produksjonen fra solenergianlegget Guanizuil IIA i Argentina.

I 2021 fullførte Equinor 21 letebrønner, hvorav 8 med drivverdige funn. Det pågikk boring i 4 brønner ved utgangen av året. Justerte letekostnader i fjerde kvartal var 0,20 milliarder USD, sammenlignet med 1,25 milliarder USD i samme kvartal 2020.

Utslipp og gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100  prosent-basis var 7,0 kg per fat i 2021, sammenlignet med 8,0 kg per fat i 2020.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,4 i 2021, ned fra 0,5 i 2020.

 

Kilde: Equinor

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.156