23948sdkhjf

Foretaksstraff og forelegg for Hurtigruten

Etterforskningen og straffesaken etter koronasmitte på Hurtigrutens skip i Tromsø sommeren 2020 er nå avsluttet. Selskapet, kapteinen og den ene skipslegen straffes med bøter, mens saken henlegges for øvrige involverte.

Hurtigrutens MS "Roald Amundsen" var på to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020. Etter ankomst til Tromsø fredag 31. juli på den andre seilasen, ble det påvist koronasmitte blant mannskap og passasjerer.

- Samme helg startet politiet etterforskning for å se om Hurtigruten som selskap, eller personer i rederiet eller på skipet, skulle ha iverksatt tiltak for å redusere risiko for videre smitte av korona ved anløp Tromsø. Politiet har etterforsket saken for å avdekke om noen har gjort noe som er straffbart, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt, som har ledet etterforskningen.

Godt bilde av hendelsesforløpet

Det er gjennomført vel 30 avhør av knapt 30 ansatte, passasjerer og andre med opplysninger i saken, og det er gjennomgått et omfattende materiale med beslaglagte e-poster fra Hurtigruten.

Dokumentasjon fra bl.a. Folkehelseinstituttet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Kystverket, Tromsø kommune, Hadsel kommune og Hurtigrutens eksterne granskingsrapport inngår også i etterforskningsmaterialet.

- Etterforskningen har gitt oss et godt bilde av hendelsesforløpet, og vi har fått grundige vurderinger fra maritim ekspertise i Sjøfartsdirektoratet og medisinsk ekspertise i Statens helsetilsyn, sier konstituert statsadvokat Jørn Bremnes hos Troms og Finnmark statsadvokatembeter, som har påtaleavgjort saken.

Fra onsdag 29. juli, to dager før anløp Tromsø havn, hadde rederiet flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte av covid-19 om bord på MS Roald Amundsen. Ansatte i rederiet ble varslet av smittevernlege i Hadsel kommune om at skipet var sannsynlig smittested for en passasjer fra første seilas, FHI anbefalte samme dag varsling av passasjerer, og det var samme dag anbefaling og/eller beslutning fra helsepersonell om bord om å teste to av mannskapet for covid-19, i tillegg var det to til av mannskapet som hadde symptomer forenlig med covid-19.

Til tross for dette unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette.

- Hvis rederiet hadde hatt på plass det sikkerhetsstyringssystemet som de etter loven skal ha, så burde summen av den informasjonen som rederiet satt på ha ført til tiltak, varsling og bedre oppfølging for å redusere risiko for videre smittespredning, understreker politiadvokat Ellingsen.

Foretaksstraff for Hurtigruten

Hurtigruten Coastal AS (tidligere Hurtigruten Cruise AS) ilegges foretaksstraff med bot på 1 million kroner for mangler ved sikkerhetsstyringssystem, beredskap, organisasjon, rapportering, risikovurdering, tilrettelegging og varsling.

- Overtredelsen vurderes å være vesentlig, med tanke på antall passasjerer og mannskap, sykdommens art, alvor og smittsomhet, og faren for videre smitte. Påtalemyndigheten mener det er riktig å ilegge Hurtigruten en bot for dette, og mener ut fra overtredelsens art og alvorlighet at 1 million kroner er riktig bøtestraff, sier konstituert statsadvokat Bremnes.

Hurtigruten er bedt om å ta stilling til om boten vedtas eller ikke innen rimelig tid.

Forelegg til kaptein og skipslege

Kapteinen ilegges en bot på 30.000 kroner for manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter. Forelegget er gitt for overtredelse av smittevernloven § 8-1 første ledd, jf. § 1-2 femte ledd, jf. IHR-forskriften § 5 første ledd bokstav a, jf. annet ledd (varslingsplikt).

Skipslegen på andre seilas ilegges en bot på 40.000 kroner for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell, samt manglende varsling til norske myndigheter.

Begge er bedt om å ta stilling til om boten vedtas eller ikke innen rimelig tid.

Øvrige enkeltpersoner uskyldige

For de andre enkeltpersonene i rederiet, konsernsjef og driftsdirektør, samt for skipslegen på første seilas, er det ikke grunnlag for personlig straffeansvar og saken er henlagt for deres del.

- For disse er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal behandles som uskyldige, sier Bremnes.

 

Kilde: Troms politidsitrikt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11