23948sdkhjf

SSAB planlegger nytt produksjonssystem i Norden

Og tilrettelegger dermed for den grønne omstillingen.

SSABs styre har vedtatt å bygge om det nordiske produksjonssystemet for tynnplater og sette fart på selskapets grønne omstilling. Bakgrunnen er den kraftige økningen i etterspørselen etter fossilfritt stål.

Planen å erstatte nåværende system med skalte ”minimills”, som gir et bredere produksjonsprogram og en forbedret kostnadsposisjon. Ambisjonen er at å fjerne CO2-utslippene rundt 2030, noe som er 15 år tidligere enn tidligere kommunisert. For at dette skal kunne gjennomføres må nødvendig infrastruktur være på plass, og det gjelder først og fremst tilgang på fossilfri elektrisitet.

- Våre kunder etterspør fossilfrie produkter fra SSAB, vi kan løse de tekniske utfordringene og vi har en sterk finansiell posisjon. Om vi kan løse spørsmålet omkring kraftforsyningen og miljøkrav sammen med samfunnet, så er det mulig å omstille 15 år tidligere enn det vi tidligere har kommunisert. Planen, som vi finansierer med egen kassaflyt, gir et bredere produktprogram og en forbedret kostnadsposisjon, sier konsernsjef i SSAB, Martin Lindqvist i en pressemelding.

CO2-utslippene går ned med 8 millioner tonn årlig

SSAB leder i dag stålindustriens grønne omstilling med det unike HYBRIT-prosjektet, som SSAB driver sammen med andre partnere, og den allerede planlagte konverteringen i Oxelösund. Beslutningen som styret nå har gjort, innebærer at de andre produksjonsstedene i Norden omstilles under de nærmeste 10 årene, noe som er betydelig raskere enn tidligere planer, der målsetningen var 2045. Et første skritt i dette arbeidet er utarbeide en detaljert plan for gjennomføring ved hvert produksjonssted. I hvilken rekkefølge stedene blir omstilt vil blant annet avhenge av tilgjengelighet av nødvendig infrastruktur, og da primært tilgang til konkurransekraftig elektrisitet. Planen innebærer at stort sett alle SSABs utslipp skal være eliminert ved begynnelsen av neste 10-år, og dette betyr en reduksjon på mer enn åtte tonn CO2 årlig sammenliknet med dagens nivå. Gjennom satsingen kan Sveriges totale CO2-utslipp gå ned med om lag 10 prosent, og i Finland reduseres med 7 prosent.

FOSSILFRITT STÅL: SSAB er tidlig ute med bærekraftig stålproduksjon gjennom det fossilfrie stålprosjektet HYBRIT. FOTO: SSAB

Nytt produksjonssystem

Hensikten er at man ut ifra gjeldene bedriftsstrategi kan bygge om SSABs nordiske produksjonssystem. Det nye systemet innebærer en økt kapasitet for premiumprodukter, forbedret kostnadsposisjon og fossilfri produksjon. Med den nye planen skal Luleå og Brahestad bygges om til kostnadseffektive ”minimills» med elektriske ovner valseverk, og Borlänge og Tavastehus videreutvikles for de nye produksjonsprosessene.

Totalt er det forventet at de strategiske investeringene for det nye nordiske tynnplatesystemet vil koste om lag 45 milliarder svenske kroner i perioden 2022-2030. Samtidig elimineres investeringsbehovet i nåværende system med masovner, stålverk og valseverk.

Ved å foreta denne satsingen gjøres SSABs tilbud av premiumprodukter, avansert høyholdlfast stål (AHSS), og kjølte stål (Q&T) bredere. Et økt dimensjonsprogram med bedre toleranser gjøres tilbudet bredere mot blant annet bilindustrien.

Planen innebærer en rekke fordeler:

- Bredere produktprogram innen Spesialstål og en forbedret produktmiks med fossilfrie produkter

- Lavere kostnader ved blant annet mer effektiv produksjon og materialflyt i tillegg til langt kortere ledetider

- Kostnadene for CO2-utslipp elimineres i takt med at masovnene stenges

- Bedre fleksibilitet for å møte konjunktursvingninger etter at omstillingen er blitt gjennomført  

Finansiering med egen kassaflyt

SSAB har en sterk finansiell posisjon, og man mener at det strategiske investeringsprogrammet kan finansieres med selskapets egen kassaflyt. Tilstandsprosessene for Luleå og Brahestad startes allerede i 2022.

- Vi har nå en unik mulighet i Sverige och Finland. Gjennom en rask omstilling av industrien kan vi skape nye fossilfrie verdikjeder, bygge langsiktig konkurransekraft og sikre arbeidsplasser i nordisk industri for framtiden. Vi øker SSABs inntjening samtidig som vi raskt minsker CO2-utslippene og gir et betydelig bidrag til klimaet og samfunnets omstilling, sier Martin Lindqvist.

Kilde: SSAB

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093