23948sdkhjf

Rekord for petroleumsskatten

Petroleumsskatten for 2021 blir oppjustert fra 114 milliarder kroner til rekordhøye 295 milliarder kroner. – Den store økningen kan særlig tilskrives de svært høye gassprisene i andre halvår, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Petroleumsskatten for 2021 ventes å bli 295 milliarder kroner.

Beløpet består av positiv petroleumsskatt på 302 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 7 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for fjoråret oppjustert fra 114 milliarder kroner til 295 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 159 prosent.

– Den store økningen kan særlig tilskrives de svært høye gassprisene i andre halvår 2021. Petroleumsskatten har aldri tidligere vært så høy som den nå ser ut til å bli, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene

Skattedirektøren forteller at forrige rekord var tilbake i inntektsåret 2008 da positiv petroleumsskatt var 253 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (leterefusjon) 6 milliarder kroner. Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler skatt på forskudd gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret. I fjor sommer ble det utskrevet terminskatt for inntektsåret 2021 med 114 milliarder kroner netto. Beløpet består av positiv terminskatt på 125 milliarder kroner og negativ terminskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 11 milliarder kroner. Utskrivningen var basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene.

Det gjøres en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Oljeskattekontoret har nå revidert terminskatten for 2021. Det er i den forbindelse innhentet oppdaterte tall fra selskapene og terminskatten er oppjustert til 295 milliarder kroner netto. Beløpet består av positiv terminskatt på 302 milliarder kroner og negativ terminskatt på 7 milliarder kroner.

Gjenstår 201 milliarder

Oljeselskapene har allerede betalt 94 milliarder kroner netto av beløpet på 295 milliarder kroner. Det gjenstår derfor 201 milliarder kroner å betale av petroleumsskatten for inntektsåret 2021. Denne skal betales i tre terminer i første halvår 2022. I tillegg må det betales renter på 400 millioner kroner.

 

Kilde: Skatteetaten

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078