23948sdkhjf

Vestlandsindeksen viser: Vestlandsbedrifter øker prisene

Pandemien gjør at fire av 10 bedrifter på Vestlandet har utfordringer med å få tak i råvarer og produkter som de trenger. Halvparten av disse har måtte gå til det skritt å øke utsalgsprisene til kundene som følge av dette.

– Forsinkelser i verdikjedene er en problemstilling som treffer veldig mange av bedriftene her i vest. Det er få næringer som ikke melder at de har problemer med dette i det hele tatt, sier Ragnhild Fresvik, konsernsjef for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Årsakene til verdikjedeproblemene virker å være lik for de fleste, viser Vestlandsindeksen for fjerde kvartal 2021.

– Noen av næringene opplever en økning i etterspørselen og har problemer med å levere – som for eksempel trelast- og elektronikkbransjene. Det er likevel først og fremst utfordringene med å få tak i nok varer og logistikk som ligger bak resultatene fra Vestlandsindeksen, sier Fresvik.

Effektene kommer til å vare

Nytt fra forrige Vestlandsindeks, er at verdikjedeutfordringene dessverre ikke er et forbigående fenomen. Bedriftene svarer at de kommer til å slite med effektene av dette i lang tid.

– Vestlandsbedriftene forventer at disse utfordringene vil normalisere seg i løpet av 2023. Da de fikk samme spørsmål for tre måneder siden, var svaret fra de fleste at de ventet at utfordringene ville være over i 2022, sier Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.

-Det at vestlandsbedriftene ikke får tak i nok varer har en kostnadsside, fortsetter Ragnhild Fresvik.

– Det vi ser nå i Vestlandsindeksen, er at en av to bedrifter som oppgir at de har verdikjedeproblem, øker prisene sine som en konsekvens av dette. Dette vil treffe oss som forbrukere, men samtidig bidra til at lønnsomheten i disse bedriftene blir opprettholdt, sier ho.

IKM Gruppen øker sine utsalgspriser

Det er et klart flertall av bedrifter i næringene industri, kraft og oljeutvinning, bygg- og anleggsvirksomheter blant de som har økt utsalgsprisene til kundene. Ett av selskapene som har logistikkproblem, og som øker utsalgsprisene, er IKM Gruppen, som har hovedkontor på Sola.

– Det er lengre ledetid på enkelte deler, og innkjøpskostnadene har økt. I tillegg er det en mangel på enkeltkompetanse og ressurser fra utlandet, både hos oss og kundene våre. Det er pr i dag ikke et stort problem, men summen av det gjør at prosjekter drar mer ut i tid og gjør planleggingen litt mer krevende. Det øker også utsalgsprisene, sier Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen.

Resultatindeksen faller på hele Vestlandet

Resultatindeksen viser den økonomiske utviklingen for Vestlandsbedriftene de siste tre månedene. For det siste kvartalet i 2021 faller indeksen fra 63 til 62 poeng. Indeksen ligger fortsatt 7 poeng over samme tid i fjor og er fortsatt over det historiske gjennomsnittet på 60,7 poeng.

RÅVARE-FORSINKELSER: Vestlandsindeksen viser at Vestlandsbedrifter sliter med å få tak i nok råvarer samtidig som leveransene er forsinket. ILLUSTRASJONSFOTO

– For inngangen til 2022 er det særlig tre faktorer som skaper uvisshet for næringslivet. Smitteoppblomstringen, en betydelig økning i energiprisene og ikke minst den vedvarende utfordringen knyttet til det å få tak i nok varer og forsinkelser i verdikjedene, forklarer Fresvik.

Blant de ulike næringene, er det overnattings- og serveringsnæringen som har størst nedgang i resultatindeksen. Her faller indeksen med hele 13 poeng.

– Denne næringen, som så mange vestlendinger jobber i, har måtte tåle mye under pandemien. Nå håper vi på lettelser som vil gi en boost og en økning i aktivitetsnivået, sier Fresvik.

Olje- og gassvirksomheter har høyere forventninger

For fjerde kvartal viser forventningsindeksen en nedgang frå 66 til 63 poeng, som er under det historiske gjennomsnittet på 64 poeng.

– Bedriftene er litt mindre positive enn de var i høst, men de er fortsatt positive. Vi må ikke glemme at 2022 er forventet å være et vekstår for vestnorsk næringsliv. Gjeninnhentingen vil føre til vekst i investeringene, og vi har også et godt arbeidsmarked. Jeg ser lyst på 2022 på vegne av våre kunder, sier konserndirektøren.

For virksomheter som har mer enn 50 prosent av omsetningen sin knyttet til olje- og gassektoren, er forventningsindeksen betydelig høyere enn for de som ikkj har det – hele 7 poeng høyere.

– Det er flere ting som påvirker dette – blant annet at prisen på olje og gass i norske kroner er rekordhøy. Gasskrisen som vi ser i Europa nå, drar den norske oljebransjen veldig godt nytte av, sier Kjetil Benson.

 

Kilde: Sparebanken Vest

KLIKK for alle artikler i Råvarer og energipriser.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078