23948sdkhjf

Hydro på vei mot netto null-utslipp

Veien mot klimanøytral aluminiumproduksjon er lang. Men vi har gjort store framskritt de siste tretti årene og kuttet 70 prosent av alle CO2-utslipp ved de norske verkene. De neste kuttene vil skje ved hjelp av ny teknologi og mer resirkulering.

Hydro gjør det som er mulig for å bidra til redusert klimapåvirkning. Karbonutslippene fra de norske primærverkene er kuttet med 70 prosent i perioden mellom 1990 og 2020.

Selv om vi tar hensyn til økningen i årlig produksjon fra 600.000 til 1 million tonn i perioden, utgjør de samlede kuttene fortsatt 55 prosent.

– Tallene for den siste 30-årsperioden viser at Hydro klarer å oppnå store reduksjoner med effektiv drift, innovativ tankegang og ny teknologi. I tiden framover vil de samme faktorene føre til enda mer bærekraftige løsninger, sier Geir Schefte, leder for bærekraft i Hydro Aluminium Metal.

Fornybar kraft og smart teknologi

I Norge bruker Hydro ren, fornybar kraft fra vann, vind og solenergi, som gir et godt utgangspunkt når det gjelder karbonutslipp. Men det forklarer ikke nedgangen i disse utslippene.

En stor del av forbedringen har skjedd fordi Hydro har slsuttet med den såkalte Søderberg-prosessen. Denne produksjonsmetoden ga større utslipp enn prebake-teknologien, som er det eneste Hydro bruker i dag.

Hydro har også oppgradert produksjonsteknologien og gjort store driftsforbedringer, noe som har gitt redusert bluss og andre forstyrrelser som gir utslipp med høy konsentrasjon av klimagasser.

Hydros forsknings- og utviklingsarbeid, som i stor grad handler om å redusere mengden elektrisitet som brukes pr tonn aluminium, har også bidratt til den samlede forbedringen.

Langt under det globale gjennomsnittet

Dette arbeidet har hjulpet Hydro med å kutte de direkte CO2-utslippene fra de norske verkene til 1,5 kg CO2 per kilo aluminium. Selv når man inkluderer utslipp knyttet til råvarer, transport og andre utslipp oppstrøms, er tallet 4,0 kg CO2 per kilo aluminium, som er mye lavere enn det globale gjennomsnittet på 16,7 kg CO2 per kilo aluminium.

 – Målet er klart: Vi skal ha så lave utslipp fra aluminiumproduksjonen vår som mulig, sier Geir Schefte.

De viktigste alternativene, eller teknologiløpene, vi vil bruke for å oppnå målet om ytterligere reduksjon i CO2-utslipp, er økt resirkulering av brukt aluminiumskrap og teknologiske forbedringer i produksjonen av primæraluminium, som karbonfangst og -lagring og vår egenutviklede HalZero-teknologi. Dette er en teknologi der karbon og klor holdes i lukkede kretsløp, noe som fører til en helt avkarbonisert prosess.

I tillegg sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim:

− Vi har tatt viktige investeringsbeslutninger innen resirkulering og ekstruderingsvirksomheten vår den siste tiden. Framover vil vi fortsette vår utvikling og jobbe for økt etterspørsel etter våre grønne produkter.

Her er utdrag fra Hydros veikart fram mot 2050:

  • Stadig større resirkuleringskompetanse og -kapasitet for økt utnyttelse av brukt aluminiumskrap
  • Teknologiutvikling for å avkarbonisere verdikjeden for primæraluminium oppstrøms, inkludert produksjonen av bauksitt og alumina, produksjonen av primæraluminium og kjøp av fornybar energi
  • Aluminium med nær null karbonutslipp mulig i 2022
  • 10 % reduksjon i utslipp innen 2025 (sammenliknet med 2018)
  • 30% reduksjon i utslipp innen 2030 (sammenliknet med 2018)
  • Null utslipp innen 2050

I tillegg sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim: − Vi har tatt viktige investeringsbeslutninger innen resirkulering og ekstruderingsvirksomheten vår den siste tiden. Framover vil vi fortsette vår utvikling og jobbe for økt etterspørsel etter våre grønnere produkter.

 

Kilde: Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.086