23948sdkhjf

Sterk vekst i fornybarnæringen og leverandørindustrien i 2020

I løpet av 2020 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på 15 prosent fra året før. For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2020 i en omsetningsnedgang på 7 prosent, ifølge ferske statusrapporter.

Fornybarnæringen omsatte for totalt 51,9 milliarder kroner, og leverandørindustrien til olje og gass omsatte for 375 milliarder kroner.

Dette kommer frem i to rapporter om Norges energinæringer. Rapporten om fornybarnæringen er bestilt av Eksportfinansiering Norge (Eksfin), NORWEP og Olje- og energidepartementet og er utarbeidet av Multiconsult. Rapporten om leverandørindustrien til olje og gass er laget av Rystad Energy, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Begge rapportene ble i Oslo 22. november.

 Rapportene bekrefter at norske energibedrifter fortsetter å være konkurransedyktige på det globale markedet, også i et år preget av Covid-19 og utfordringer i internasjonal handel og samarbeid. Vi ser en fortsatt positiv vekst for fornybarsiden, særlig for havvind, med vekst på 20 prosent i internasjonal omsetning og 58 prosent i hjemmemarkedet. Norsk leverandørindustri for olje og gass har fortsatt en sterk posisjon etter flere krevende år. Dette bidrar til å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Sterk vekst i vindkraft

Den norskbaserte fornybarnæringen økte sin totale omsetning fra 45,1 milliarder kroner i 2019 til 51,9 milliarder kroner i 2020, altså 15 prosent. Den nasjonale omsetningen (omsetning fra salg til kunder i Norge) økte også med 15 prosent, fra 25,9 milliarder kroner i 2019 til 30,3 milliarder kroner i 2020.

Fornybarnæringen inkluderer følgende sektorer: landbasert vindkraft, vannkraft, havvind, solenergi og bioenergi. Totalt var rundt 15 800 årsverk tilknyttet fornybarnæringen i 2020, en økning med ca. 1300 årsverk fra 2019.

— Vi så allerede i 2020 konturene av et veldig godt internasjonalt marked for norsk leverandørindustri til energinæringen. Det er gledelig å se at norske leverandørers kompetanse og teknologier er anerkjente og gjør det bra internasjonalt. NORWEP forventer en årlig vekst i investeringene i våre adresserbare eksportmarkeder for havvind på over 25% bare basert på eksisterende prosjekter i den neste 5 års-perioden, sier Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP.

Landbasert vindkraft hadde sterkest vekst (både prosentvis og i absolutte tall) med en total omsetning på 17,3 milliarder kroner. Landbasert vindkraft beholdt dermed topplasseringen og var den største sektoren i fornybarbransjen også  i 2020 når det gjaldt omsetning av varer og tjenester. Tidligere har vannkraft vært størst. Den sterke veksten i landbasert vindkraft var drevet av utstyrsleveranser knyttet til høy prosjektutbyggingsaktivitet i 2020.

Oljeplattform

NEDGANG: For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2020 i en omsetningsnedgang på 7 prosent, ifølge ferske statusrapporter. ILLUSTRASJONSFOTO: EQUINOR

Mens vannkraft endte noe ned med en omsetning på 10,6 milliarder kroner, gikk havvind forbi, med en omsetning på 13,9 milliarder kroner. Havvind er nå også den nest største sektoren også med antall sysselsatte, som vokste til 3500. Solenergi vokste også i 2020, med 10 prosent, til en omsetning på 6,9 milliarder kroner. Bioenergi vokste betydelig, fra 2,2 milliarder kroner i 2019 til 3,2 milliarder i 2020.

Norsk leverandørindustri holder posisjonen

Totalomsetning for norsk leverandørindustri til olje og gass i 2020 var på 374 milliarder, ned 7 prosent fra 2019. Av dette var internasjonal omsetning på 109 milliarder, ned 16 prosent fra 2019 og norsk omsetning på 265 milliarder, ned 2 prosent fra 2019.

— Det er imponerende å se hvordan norsk leverandørindustri vokser internasjonalt. I utviklingen av verdikjeden for fornybar energi, har vi i Norge mye teknologi og offshore-kompetanse som, sammen med finansieringsordningene, gir et viktig konkurransefortrinn. Dette står sentralt skal man øke eksporten med 50% utenom olje og gass innen 2030, Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i EksFin.

De fire største segmentene for internasjonal omsetning opplevde alle nedgang. Sterkest var nedgangen i seismikk og G&G (geologisk- og geografiske undersøkelser) med en omsetning på 15,2 milliarder, ned 29 prosent fra 2019, etterfulgt av Topside- og prosessutstyr med en omsetning på 20,7 milliarder, ned 18 prosent fra 2019, og Operasjonelle- og profesjonelle tjenester med en omsetning på 20,7 milliarder, ned 10 prosent fra 2019. Subsea-utstyr og installasjon hadde en omsetning på 22,8 milliarder kroner, og utgjorde derfor det største segmentet med kun en nedgang på 1 prosent fra 2019 som følge av virksomheter i USA, Venezuela og Asia.

De tre største markedene for internasjonal omsetning i 2020 var Storbritannia på 21,8 milliarder kroner, ned 29 prosent fra 2019, USA på 15,26 milliarder, opp 25 prosent fra 2019, og Brasil på 8,7 milliarder, ned 23 prosent fra 2019. Nedgangen i Storbritannia reflekterte aktiviteten i de fleste segmenter. I Brasil skyldtes nedgang i omsetning hovedsakelig kutt i Seismikk og G&G, og lav aktivitet i Rigg og boretjenester. Oppgangen i USA skyldes hovedsakelig vekst i segmentet for Subsea-utstyr og installasjon.

En svekket krone på i snitt 7 prosent i 2020 har virket positivt på konkurranseevnen og totalomsetningen til norske leverandører som ofte har kostnader i kroner og inntekter i dollar. Frem til oktober i år melder Rystad Energy at kronen i snitt styrket seg på 9 prosent

De tre største norske selskapene målt i internasjonal omsetning er Aker Solutions, BW Offshore og DNV. Til tross for nedgang i omsetningen blant majoriteten av Topp 20-aktører, har det også vært vekst i selskaper som Technip FMC, Shearwater og Odfjell Drilling.

Pandemiens påvirkning fremover

Covid-19-pandemien har fått store konsekvenser for oljeetterspørselen, og dermed også for leverandørindustrien til olje og gass. Offshoremarkedet i 2020 falt 11 prosent sammenliknet med 2019. Rystad Energy forventer vekst på gjennomsnittlig 10 prosent fra 2022 til 2025 drevet av økt sanksjoneringsaktivitet i de fleste offshoreregionene globalt. Segmentene med sterkest vekst er forventet å være Innkjøp, konstruksjon og installasjon, Ingeniørtjenester og prosessutstyr, Subsea utstyr og installasjon og Operasjonelle og profesjonelle tjenester.

Kilde: Olje- og energidepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078