23948sdkhjf

Overleverer PUD for Frosk i Alvheim-området

Aker BP (operatør) og lisenspartnerne Vår Energi AS og Lundin Energy Norway AS har i dag overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Frosk-feltet til Olje- og energidepartementet (OED). Utbyggingen vil gjenbruke eksisterende infrastruktur og bidra til økt produksjon og reduserte enhetskostnader fra Alvheim-feltet.

- Frosk-utbyggingen forlenger en allerede lang suksesshistorie på Alvheim som både vi og våre partnere kan være stolte av. Driftsmessig er feltet blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten. Dette er resultatet av målrettet utforsking og reservoarutvikling, teknologisk innovasjon og ikke minst et godt samarbeid med partnerne og leverandørene, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Frosk-feltet, som ligger om lag 25 kilometer sørvest for produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), skal kobles opp til FPSO-en via eksisterende undervannsstrukturer på Bøyla og Alvheim.Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt to milliarder kroner (om lag 230 millioner dollar). Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2023. Utvinnbare reserver i Frosk er estimert til rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter.

Rask prosjektgjennomføring

Frosk ble funnet i 2018, lokalisert i et reservoarsandsteinslag tolket til å være injektitter. Testproduksjon fra Frosk startet i 2019 for å samle data og redusere usikkerhet. Testproduksjonen har gitt verdifulle reservoardata brukt til å optimalisere antall brønner, dreneringsstrategi og produksjonsutstyr på FPSO-en.

Konseptet består av en havbunnsutbygging koblet til eksisterende havbunnsutstyr for Bøyla. To nye produksjonsbrønner skal bores for å sikre effektiv drenering av de gjenværende områdene av Frosk-feltet. Prosjektet er modnet i løpet av de to årene med testproduksjon. Den valgte utbyggingsløsningen legger opp til en hurtig utbygging med forventet produksjonsstart 18 måneder etter PUD-innleveringen.

En viktig forutsetning for den raske utbyggingstakten er Aker BPs bruk av allianser og strategiske partnerskap. Til Frosk-prosjektet vil Semi-alliansen (Aker BP, Odfjell Drilling, Halliburton) for boring og komplettering av nye brønner og Subsea-alliansen (Aker BP, Subsea 7, Aker Solutions) for subsea-utbyggingen bli engasjert.

Frosk er et prosjekt som vil skape stor økonomisk verdi både for lisenshaverne og for det norske samfunnet. Det vil samtidig bidra til økt aktivitet og sysselsetting i leverandørindustrien. I tillegg til alliansepartnerne vil det være ringvirkninger for andre deler av leverandørindustrien, blant annet ved tildeling av kontrakter for fabrikasjonsaktiviteter og bruk av baser på Vestlandet.

Frosk-utbyggingen vil bidra både til å redusere enhetskostnad og CO2-utslipp per fat fra Alvheim når feltet kommer i produksjon i 2023, ett år før utbyggingen av Kobra East og Gekko (KEG) skal komme på strøm. PUD for KEG ble overlevert til OED i juni.

Nytt kapittel i Alvheims historie

Alvheim-feltet består av strukturene Kneler, Boa, Kameleon og East Kameleon. I samme lisens er også strukturene Viper-Kobra og Gekko. Alvheim-området inkluderer satellittfeltene Bøyla, Vilje, Volund og Skogul. Alle feltene produseres via Alvheim FPSO, som ble satt i drift 8. juni 2008.

Utviklingen av Alvheim-området er blitt lagt merke til i industrien. I 2018 ble Alvheim-partnerne tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for å ha tatt i bruk nyutviklet teknologi, delt data og evnet å se og utvikle et større område under ett, noe som har bidratt til at de utvinnbare reservene fra området er mangedoblet. Da Alvheim-utbyggingen opprinnelig ble besluttet, var de utvinnbare ressursene i feltet anslått til i underkant av 200 millioner fat. Siden da har det blitt produsert over 500 millioner fat fra Alvheim-området.

- Frosk-utbyggingen vil ta i bruk eksisterende infrastruktur og tilføre viktige volum til Alvheim FPSO. Produksjonen vil øke og bidra til vår ambisjon om å produsere en milliard fat gjennom FPSO-en. Samtidig vil utslippene fra Frosk-utbyggingen være lave. Frosk-prosjektet passer svært godt inn i Aker BPs «lave kostnader, lave utslipp»-strategi, sier direktør for Alvheim-området, Thomas Hoff-Hansen.

 

Kilde: Pressemelding fra Aker BP

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141