23948sdkhjf

Over 150 000 jobber i oljebransjen

Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158 400 sysselsatte i 2019. 68 300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

Det finnes flere ulike tall på hvor mange som er sysselsatt i oljebransjen på norsk sokkel. Bransjen omfatter de som jobber direkte i næringene, som for eksempel de som jobber på plattformer og med å bygge plattformer. Disse kan skilles ut ved egne næringskoder i statistikken. I tillegg er det en stor gruppe sysselsatte som jobber i den tilknyttede leverandørindustrien som leverer varer og tjenester til næringen.

68 300 personer i alderen 15-74 år var sysselsatt i petroleumsnæringene 2019. Det vil si de næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom bygging og innredning av oljeplattformer, samt drift av forsyningsbaser.

Dette gir ikke det hele bildet av leveransene til petroleumssektoren, fordi det er mange virksomheter som leverer varer og tjenester som ikke er inkludert. Slike tjenester kan for eksempel være virksomheter som tilbyr tjenester innenfor seismiske undersøkelser, catering, helikopter transport og produksjon av sikkerhetsutstyr.

Pendling fra utlandet

I overkant av 4 prosent av de 68 300 sysselsatte i 2019 er personer som pendler fra utlandet (ikke-bosatte) og som jobber i Norge. Petroleumsnæringene er spesielle ved at de har en god del sysselsatte som bor i utlandet, og som pendler inn til Norge for å arbeide. Turnusordninger på sokkelen, med lange friperioder, gjør disse velegnet for langpendling.

Det er omtrent 15 000 færre sysselsatte i 2019/2020 enn i toppåret 2014 (se figur). Et kraftig fall i oljeprisen og nedskalering av investeringsaktiviteten førte de at mange mistet jobben i 2015/2016.

Basert på kryssløpsberegninger kan man si at det i 2019 var om lag 158.000 sysselsatte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning. Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringene, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte.

I beregningen av hvor mange sysselsatte i andre næringer som er knyttet til næringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport, benytter vi kryssløpet i nasjonalregnskapet. Dette kryssløpet beskriver leveranser på tvers av næringene. Kryssløpet i nasjonalregnskapet oppdateres hvert år. De siste tallene er basert på kryssløpet beregnet for 2018, som er det siste basisåret i nasjonalregnskapet. I de siste to publikasjonene med beregninger har vi beregnet antall sysselsatte knyttet til næringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport basert på de tre siste kryssløpene i nasjonalregnskapet. Når tall for to ulike år sammenlignes, bør det gjøres for tall beregnet med samme kryssløp/basisår.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094