23948sdkhjf

Forsvaret kan kutte klimagassutslipp

Forsvaret kan redusere utslipp av drivhusgasser med 15-30 prosent uten at det går ut over forsvarsevnen. Det går frem i en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Rapportener skrevet av Brynjar Arnfinnsson og Simen Kirkhorn. De to forskerne har regnet på effekten av en rekke klimatiltak.

Tiltakene kan ifølge forskerne gi et kutt i drivhusgassutslipp på mellom 15 og 30 prosent sammenlignet med utslippsnivået langtidsplanen for Forsvaret legger opp til.

Dette har forskerne regnet på:

  • Blande avansert biodrivstoff inn i Forsvarets drivstoff
  • Mer bruk av simulator under trening og øvelser
  • Energieffektivisere fartøyer
  • Sette inn batteripakker for å kjøre fartøyer hybride
  • Kjøpe andre og mindre skip enn planlagt når Nornen-klassen i kystvakten skal erstattes
  • Nytt konsept for maritim krigføring
  • Bruke LNG (liquefied natural gas) på nye kystvaktfartøy

Disse tiltakene skal ikke gå ut over Forsvarets operative evne, det vil si evnen til å forsvare landet.

Stort potensial for klimakutt

– Hvis dette gjennomføres vil Forsvaret i 2040 ligge omtrent på samme utslippsnivået som i dag, men vi vil ha unngått en kraftig økning i utslippene, sier Brynjar Arnfinnsson.

Forskerne mener potensialet for klimakutt i Forsvaret er enda større enn rapporten tallfester.

– Vi har ikke laget en fullstendig liste over mulige klimatiltak. Det er mulig å redusere utslippene slik at Forsvaret i 2040 ligger under dagens nivå, understreker Arnfinnsson.

I sin rapport diskuterer forskerne også en del tiltak der de ikke har beregnet utslippsreduksjonen, for eksempel bedre miljøstyring, grønne anskaffelser, redusert matsvinn, klimavennlige matvalg og mindre bruk av flyreiser i Forsvaret.

Viktig å tenke klima i anskaffelser

Forskningsleder Øyvind Voie ved FFI mener klimautslipp må få en mer framtredende rolle når Forsvaret skal velge utstyr og løsninger.

– Materiellet forsvaret kjøper har lang levetid. Når forsvaret kjøper et skip eller et fly, eller velger en måte å løse en oppgave på, skal det brukes i mange år. Hvis vi velger løsninger som ikke er energieffektive de kommende årene, kan det binde forsvarssektoren til høye kostnader og høye utslipp i lang tid, sier Voie.

Kilde: Pressemelding fra forsvarets forskningsinstitutt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094