23948sdkhjf

Avdekket alvorlig Equinor-brudd på regelverket

Petroleumstilsynet er ferdig med granskningen av en hendelse med oljeutslipp via produsertvannanlegget på Gullfaks C i april i år. Granskningen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, og tilsynet har gitt pålegg til Equinor.

Det skriver Petroleumstilsynet (Ptil) i en pressemelding. Oljeutslippshendelsen fant sted 26. april i år. Utslippet oppsto i forbindelse med oppstart av produksjonen fra undervannsanlegget Tordis, etter en fire dagers planlagt nedstegning.

Ptil skriver at oljeutslippet ble av Equinor estimert til 17.5 m3, og et oljeflak på 3500 meter x 500 meter ble liggende på plattformens nordside. Ptil besluttet 29. april å granske hendelsen.

Åpnet for tidlig

Den direkte årsaken til hendelsen var at vannutøpet til Tordis-innløpsseparator B ble åpnet for tidlig, i kombinasjon med emulsjonsproblemer, slik at olje fulgte med vannutløpet videre gjennom vannrenseanlegget og ut til sjø. Av bakenforliggende årsaker har vi identifisert

  • svekkelser på nivåmålere og olje i vann-måler
  • manglende risikovurdering av utstyrssvekkelser og effekt av korrosjonshemmer på produsertvannskvaliteten i en oppstartssituasjon,
  • mangler ved system og operasjonsdokumentasjon, og
  • samlet sett mye å forholde seg til for kontrollromsoperatørene under en oppstart.

Av forhold som kan ha betydning for sikker drift, men som ikke hadde direkte betydning for hendelsen, har granskingen avdekket svekkelser og uhensiktsmessig design som resulterte i mange overbroinger av prosessikringsfunksjoner.

Avvik og forbedringspunkt

Vi har identifisert tre avvik knyttet til

  • overbroing av prosessikringssystemet,
  • mangler i system- og operasjonsdokumentasjonen, og
  • manglende risikovurdering i forbindelse med oppstart av Tordis-produksjonen.

Vi har videre identifisert to forbedringspunkter knyttet til

  • regulering av prosessanlegget, og til
  • bruk av informasjonskonvolutter på operatørstasjonene i kontrollrommet.

Pålegg

Granskingen har indentifisert alvorlig brudd på regelverket, og har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetsfunksjoner, pålegger vi Equinor å gjennomgå interne krav i Equinor og etablerte rutiner på Gullfaks C for å sikre at overbroing av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav, jf. rapportens kapittel 9.1.1. Fristen for å etterkomme pålegget er 30.9.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.»

 

Kilde: Pressemelding fra Petroleumstilsynet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.234