23948sdkhjf

Westcon Olvondo overtar maskineringsavdelingen i Matre Maskin

Westcon Olvondo kjøper nå opp maskineringsavdelingen til Matre Maskin, som vil bidra til å styrke industriområdet Brubakken, ved Rubbestadneset på Bømlo.

Matre Maskin har tradisjonelt drevet mest med maskinering av komponenter til brannslokking til skip og offshore, men har de senere årene utviklet og levert større system for brannslokking, der mye av utstyret er innkjøpte komponenter.  

- Nøkkelkomponentene i brannslokkesystemene er fortsett Matre Maskins design, men det er vanskelig å få lønnsam drift i maskineringsavdelingen når dette er blitt en stadig mindre del av omsetningen, sier Tommy Esperø, daglig leder i Matre Maskin. 

-Dette er ein vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Steinar Matre som er daglig leder i Westcon Olvondo. 

- Når vi nå kjøper opp maskineringsavdelingen og skal produsere komponenter til Matre Maskin, vil det styrke oss og vår produksjon. På sikt ønsker vi å utvide, og trolig få på plass enda flere arbeidsplasser enn man har nå,  

-Vi vil drive videre basert på den kompetansen og produksjonen som Matre Maskin har opparbeidet seg over lang tid.  

 Tar over utstyr og ansatte

Westcon Olvondo tar over både utstyr og ansatte i maskineringsavdelingen til Matre Maskin 1. august. I dag er det 31 ansatte i Matre Maskin, seks av de ansatte vil nå gå over til Westcon Olvondo, som har 36 ansatte. Produksjonen vil fortsette i samme lokaler som nå.  

-Målet her er å ekspandere med en lokal aktør i front, dette har vi tro på, sier Tommy Esperø, som har 11 år bak seg i Matre Maskin. Han viser til at man har vurdert ulike strategiske samarbeid over tid, men landet etter hvert på Westcon Olvondo.  

- Det var enkelt å gå i videre dialog med dem, siden de kjenner næringslivet her lokalt godt, og som vi kan samarbeide med for å skape industrivekst videre.  

I næringsklyngen Brubakken på Rubbestadneset holder også Servogear til, som produserer gir og propellsystem til hurtigbåter, og som alllerede er en tett samarbeidspartner for både Matre Maskin og Westcon Olvondo. Sammen vil disse bedriftene ytterligere styrke satsingaen på Rubbestadneset.  

- Maskinering er en tøff bransje, og det er viktig at vi klarer å holde oppe konkurransekraften, og her trur vi Westcon Olvondo kan bidra positivt, mener Esperø i Matre Maskin.  

Steinar Matre i Westcon Olvondo viser til at det også hos dem blir satset på nye produktlinjer, som del av en langsiktig satsing for å få flere arbeidsplasser. Han ser også at man nå gjerne kan tilby læretid til flere lærlinger enn tidligere, ettersom maskinparken og komponentene til Matre Maskin gjør det lettere å drive opplæring og samarbeid med yrkesfaglige utdannings- og opplæringsinstanser. 

 Ser framover

Trass i eit tøft korona-år ser begge bedriftene nå framover.  

- I Matre Maskin fikk vi noen permitteringer i fjor, men vi ser lysere på framtiden nå, sier Esperø . 

- 70 prosent av Matre Maskins leveranser går til eksport, og vi regner med at markedet tar seg opp utover høsten, sier han.   

Også i Weston Olvondo har fjoråret vært vanskelig.  

- Vi gikk fra å tråle markedet etter flere ansatte, til plutselig å måtte tenke på omstrukturering av selskapet og permitteringer da pandemien slo til. Alle oljeaktører som skulle bygge ut felt har for eksempel skrinlagt eller utsatt planene sine, og etterspør færre komponenter enn til vanlig.   

Det grønne skiftet har også ført til at Westcon Olvondo ser mot andre bransjer enn olje og gass, for eksempel har de nå rettet seg mer inn mot maritim sektor.  

Matre Maskin på sni side har hatt stor suksess med leveranser av større brannslokkesystem til plattformer som blir benyttet i samband med utbygging og drift av store vindturbiner til havs, og har hatt en rekke leveranser av brannslokkeutstyr til de nye, batteridrivne bilferjene som er bygd de siste årene.  

- Oppkjøpet av Matre Maskins maskineringsavdeling vil styrke klyngesamarbeidet i Brubakken til nytte for alle parter, avslutter Tommy Esperø.  

 

 

Kilde: Pressemelding fra Westcon

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125