23948sdkhjf

Equinor: Beste kvartalsresultat på sju år

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 5,47 milliarder USD, og 2,66 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2021. Med dette kan selskapet legge fram sitt beste kvartalsresultat siden 2014.

I tillegg til det beste kvartalsresultatet, snudde Equinor fra minus til pluss og leverte også bedre enn forventningene første kvartal i år. Det viser selskapets ferske kvartalsrapport torsdag morgen.

 

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,22 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 1,85 milliarder USD.

Første kvartal 2021 var kjennetegnet av:

  • Sterke resultater som følge av prisoppgang, fortsatte kostnadsforbedringer og streng kapitaldisiplin.
  • Meget sterk kontantstrøm og 7,1 prosentpoengs reduksjon av justert gjeldsgrad til 24,6  prosent.
  • Solid drift og høy produksjonseffektivitet. Noe innvirkning av covid-19 og restriksjoner for prosjekter under gjennomføring.
  •  Betydelig gevinst på 1,38 milliarder USD fra nedsalg av eiendeler innenfor havvind.
  • Kontantutbytte på USD 0,15 per aksje.

- Solid forbedringsarbeid og kapitaldisiplin gjør at vi leverte sterk verdiskaping fra økte olje- og gasspriser og vårt beste kvartalsresultat siden 2014. Vi leverer en netto kontantstrøm på over 5 milliarder dollar og reduserer vår justerte gjeldsgrad til under 25 prosent. Organisasjonen responderte kraftfullt og har levert solid drift under pandemien. Det posisjonerer oss godt for sikker drift, verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

- Equinor vil være et ledende selskap i det grønne skiftet, og i kvartalet styrket vi vår posisjon innen havvind med tildeling av kontrakter fra delstaten New York for leveranse av vindkraft fra Empire Wind 2 og Beacon Wind 1. Vi bokførte også gevinster på rundt 1,4 milliarder dollar fra nedsalg, og bekreftet vår evne til å skape verdi ved å sikre tilgang og modne fram fornybarprosjekter. Innenfor lavkarbonløsninger har vi startet byggingen av Northern Lights-terminalen og sikret finansiering for tre lavkarbonprosjekter i Storbritannia, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 5,47 milliarder USD i første kvartal, opp fra 2,05 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 2,66 milliarder USD, opp fra 0,56 milliarder USD i samme periode i fjor.

Høyere realiserte priser for gass og væsker påvirket resultatene fra alle oppstrømssegmenter positivt, som ble videre styrket av fortsatte kostnadsforbedringer og streng kapitaldisiplin.

Resultater fra segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering ble påvirket av tap på derivater for terminsalg av gass, nedstenging av Hammerfest LNG og svake raffineringsmarginer.

Fornybarsegmentet leverer sterke finansielle resultater med en kapitalgevinst fra nedsalg på rundt 1,4 milliarder USD, inkludert i både IFRS og justerte resultater, fra salget av en andel på 50 prosent i de Equinor-opererte havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA og 10 prosent eierandel i Dogger Bank A og B i Storbritannia.

Hywind Tampen Equinor

STYRKE HAVVIND-POSISJONEN: - Equinor vil være et ledende selskap i det grønne skiftet, og i kvartalet styrket vi vår posisjon innen havvind med tildeling av flere kontrakter, sier konsernsjef Anders Opedal. Her fra Hywind Tampen-prosjektet. FOTO: EQUINOR

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,22 milliarder USD i første kvartal, opp fra 0,06 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-resultatet var 1,85 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med negative 0,71 milliarder USD i første kvartal 2020. Driftsresultatet var påvirket av økte priser for gass og væsker, så vel som gevinster fra transaksjoner og lavere nedskrivinger på 0,43 milliarder USD i første kvartal 2021.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,168 millioner foe per dag i første kvartal, ned fra 2,233 millioner foe per dag i samme periode i 2020. Nedstenging av Hammerfest LNG og vedlikehold av Peregrino ble delvis motvirket av høyere volumer fleksibel gass, økt gassproduksjon på land i USA og økt produksjon fra Johan Sverdrup og Snorre Expansion. Egenproduksjonen av fornybar energi i kvartalet var 450 GWh, ned fra 558 GWh for samme periode i fjor, påvirket av mindre vind enn forventet i sesongen.

Ved utgangen av første kvartal 2021 hadde Equinor fullført 5 letebrønner, hvorav 4 var drivverdige funn, og det pågikk boring i 11 brønner. De 4 funnene på norsk sokkel utgjør om lag 60 millioner foe netto for Equinor, nær eksisterende infrastruktur. Justerte letekostnader i første kvartal var 0,23 milliarder USD, sammenlignet med 0,30 milliarder USD i samme kvartal i 2020.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 6,62 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med 4,50 milliarder USD for samme periode i 2020. Organiske investeringer var på 1,96 milliarder USD for de tre første månedene av 2021. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden(1) 24,6 %, ned fra 31,7 % i forrige kvartal. Inkludert leiekostnader i henhold til implementering av IFRS 16 var gjeldsgraden(1) 30,6 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,15 USD per aksje for første kvartal 2021.

Sikkerhetsstatistikken for første kvartal 2021 viser at det har vært færre alvorlige hendelser og personskader i Equinor sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 31. mars var 0,5 for 2021, ned fra 0,6 i 2020. Personskadefrekvensen (TRIF) for perioden fram til 31. mars var 2.,3 for 2021, ned fra 2,4 i 2020.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.235