23948sdkhjf

Starter bygging av lager for fossilfri hydrogen

SSAB, LKAB og Vattenfall starter nå byggingen av et lager for fossilfri hydrogen. Det skjer som en pilot i forbindelse med HYBRITs pilotanlegg for direktereduksjon i Luleå.

Dette er et viktig skritt i utviklingen mot en fossilfri verdikjede for fossilfritt stål. Investeringskostnadene på drøye 250 millioner svenske kroner deles likt mellom eierselskapene og den svenske Energimyndigheten, som støtter prosjektet.

Som en del av HYBRIT, SSABs, LKABs og Vattenfalls forenede initiativ, starter Hybrit Development AB byggingen av et hydrogenlager i Svartöberget for å utvikle teknologien for lagring. Fossilfri hydrogen som erstatter kull og koks er en avgjørende del i produksjonsteknologien for fossilfri jern- og stålproduksjon, der utslippene av karbondioksid i prinsippet blir eliminert.

Hydrogenlager antas å spille en svært viktig rolle for å framtidig effekt- og energibalansering og storskala hydrogenproduksjon. Lageret skal være ferdig og i drift fra år 2022 fram til 2024.

–Det er svært gledelig at HYBRIT fortsetter å lede utviklingen av effektiv produksjon av fossilfritt stål når vi nå også bygger et pilotlager for storskala fossilfri hydrogen i Luleå. Lagring gir muligheten til å variere etterspørselen på elektrisitet og stabilisere energisystemet ved å produsere hydrogen når det for eksempel finnes mye elektrisitet, for eksempel når det blåser og dermed bruke lagret hydrogen når el-systemet er anstreng, sier Andreas Regnell. Han er strategisjef i Vattenfall og styreleder i HYBRIT.

–Ved å utvikle en metode for hydrogenlagring og sikre tilgang til fossilfri elektrisitet skaper vi en verdikjede hela veien ut til kundene der alt er fossilfritt – fra gruve til elektrisitet og til det ferdige stålet. Dette er unikt, sier Martin Pei, teknisk direktør i SSAB og styremedlem i HYBRIT.

– Dette er enda et viktig skritt i vår og hele industriens omstillingsprosess. Med HYBRIT utvikler vi sammen til og med teknologien for lagring av hydrogen, som er en nøkkel for å kunne produsere fossilfri jernsvamp, selve råvaren til framtidens fossilfrie stål, på en effektiv måte. LKAB kommer til å bli hele Sveriges og kanskje Europa største hydrogenprodusent framover, og denne piloten gir ytterligere verdifull kunnskap for å fortsette arbeidet med å skape verdens første fossilfrie verdikjede i jern- og stålindustrien, sier direktøren for strategiske prosjekt i LKAB, Lars Ydreskog. Han er også styremedlem i HYBRIT.

FOSSILFRI STÅLPRODUKSJON: Slik ser HYBRIT-prosjektet for seg en fossilfri stålproduksjon, der det nå skal bygges et underjordisk hydrogen-lager. ILLUSTRASJON: SSAB

Hydrogenlageret på 100 kubikkmeter byggs i et innesluttet rom i fjellet om lag 30 meter under overflaten. Å bygge lageret under jorda gir muligheter på en kostnadseffektiv måte å sikre det trykket som kreves for å lagre store mengder energi i form av hydrogen. Teknologien som brukes er tilpasset skandinaviske grunnforhold og skal nå utvikles for å håndtere lagring av hydrogen. Lageret blir bygd slik at det tilfredsstiller de høyeste kravene som gjelder og vil bli kontrollert av ansvarlige myndigheter.

I HYBRIT-prosessen er det fossilfrie hydrogenet sentralt. Hydrogenet kan produsere kostnadseffektivt gjennom elektrolysører av vann som skjer med fossilfri elektrisitet. Hydrogenet som produseres i elektrolysører kan brukes direkte eller lagres for å brukes senere. Lageret er en videreutvikling av godt utprøvet teknologi og hydrogenet brukes i anleggets direktereduksjonsreaktor for å ta bort syre fra jernmalmspelletsen. Den fossilfrie jernsvampen som kommer ut av prosessen brukes senere som råvare i produksjon av fossilfritt stål.

Kilde: Pressemelding fra HYBRIT

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.138