23948sdkhjf

Aas Mek. Verksted ferdig med nybygg 205

Aas Mek. Verksted A/S leverte 9. mars nybygg nr. 205, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Brønnbåt Nord AS.

Etter levering går nybygget nordover og på oppdrag for sine eierselskap. Dåp og åpen båt blir ikke gjennomført nå, men dette vil bli arrangert senere når korona- situasjonen tillater det.

Brønnbåt Nord AS, som mottar skipet, ble stiftet i 2015 og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas-bygg.

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 ST med et rom brønnvolum på 3000 m3.

Maskinrom

MASKINROM: I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gir- og propellanlegg. FOTO: AAS MEK. VERKSTED

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart.

Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting med integrert sortering av fisken, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum-pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2-luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2- produksjon og innblandingssystem for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Videre er nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling og smolt-lasting.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV-behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Kontrollrom

SKIPETS HJERNE: Kontrollrommet er hypermoderne og det her det meste overvåkes og styres fra. FOTO: AAS MEK. VERKSTED

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er moderne utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, autovaske- og desinfiserings- anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykks rom som en del av lastelinjen.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet en moderne utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

Lugar

LUGAR: Hypermoderne lugarer finnes om bord. FOTO: AAS MEK. VERKSTED

Båten er også utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem av typen Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking og liknende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys- og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervann på båten for å overvåke lasteslanger, not og liknende i forbindelse med lasting langs merdene.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gir- og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk Wärtsilä 8L20 generatorsett hver på 1760 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter.

Grotangen

Fakta om fartøyet:

Tekniske opplysninger

· Lengde o.a : 76,96 m

· Bredde : 17,80 m

· Dybde i riss : 5,90 m

· Lasteromskap. : 3000 m3

· Servicefart : 13 knop

Kilde: Pressemelding fra Aas Mek. Verksted

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078