23948sdkhjf

- Uten økt tilgang til kritiske mineraler – intet grønt skifte

«Skal vi nå Parismålene er det et massivt behov for en rekke metaller og mineraler som langt overgår det som i dag er tilgjengelig i markedet».

Dette skriver Norsk Industri i en artikkel på sin hjemmeside. Bakgrunnen for uttalelsen var et møte med næringsminister Iselin Nybø 10.mars, der temaet var hvordan industrien skal kunne nå Parismålene.

«Det som til daglig kalles "grønne skiftet" er en massiv omlegging fra fossile energibærere (kull, olje, gass) til elektrisitet. Skal vi nå Parismålene er det et massivt behov for en rekke metaller og mineraler som langt overgår det som i dag er tilgjengelig i markedet», skriver Norsk Industri.

Eksempelvis krever produksjon av elektrisitet fra vindmøller tilgang til flere av i alt 17 grunnstoff kalt "sjeldne jordarter", forkortet REE (rare earth elements). Tilsvarende for elektriske motorer til all form for fremtidig mobilitet. Digitalisering krever også mye utstyr som forutsetter tilgang på disse stoffene.

EU er i dag inntil 99 prosent avhengig av å hente disse stoffene fra Kina. Det gjør EUs forsyningssikkerhet svært sårbar. EU ønsker å styrke sin selvforsyning av sjeldne jordarter.

Forekomstene i Fensfeltet ved Ulefoss i Nome kommune ble undersøkt i 2016/2017 av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Feltet har sannsynligvis Europas største forekomst av sjeldne jordarter, og kan forsyne Europas behov i mange tiår dersom utvinning starter. Dermed er det et potensiale for svært store verdier opp i verdikjeden.

Flere berørte parter hadde møte med statsråd Nybø onsdag 10. mars. Rare Earths Norway AS (REN), som har leterettighet, ga en presentasjon av feltet og mulighetene dette vil kunne gi. Undersøkelse av forekomsten haster, dersom en utvikling av feltet skal være et nyttig bidrag inn i de løpene som nå går på dette i EU knyttet til det grønne skiftet (EUs green deal).

Verdiene i feltet ble diskutert sammen med muligheter for finansiering av prosjektet. Det ble fremholdt at dette er en strategisk ressurs som må forbli på  på norske hender. Det ble understreket at tidsfaktoren i det grønne skiftet tilsier at Norge må koordinere og effektivisere de regulatoriske prosesser slik at en gruvevirksomhet kan komme i gang tidsnok for å kunne bidra i Europas utfordringer. Gjennom Europas råvareallianse (ERMA) ønsker EU å få kartlagt hvilke forekomster som kan være i drift i løpet av 2025.

Fra Norsk Industri deltok Stein Lier-Hansen som også understreket den industrielle betydningen av styrket råvaretilgang for at vi skal lykkes.

Stein Lier Hansen Norsk Industri

MÅ BEVILGE MIDLER: - Regjeringen må bevilge de midlene som trengs i revidert nasjonalbudsjett slik at NGU kan komme i gang med sine undersøkelser. Uten økt tilgang til kritiske mineraler – intet grønt skifte, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. FOTO; NORSK INDUSTRI

– Skal vi nå klimamålene må vi ha tilgang på metaller og sjeldne jordarter. EU har et nesten umettelig behov for den ressursen vi har rikelig av. Med en utvinning av de ressursene som ligger i Fensfeltet vil vi bidra betydelig til at vi når våre og EUs mål, verdiskapingspotensialet er stort. Her er det ingen grunn til å nøle. Regjeringen må bevilge de midlene som trengs i revidert nasjonalbudsjett slik at NGU kan komme i gang med sine undersøkelser. Uten økt tilgang til kritiske mineraler – intet grønt skifte, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etter møtet.

På møtet deltok også Telemarksbenken fra Stortinget, Fylkeskommunen og Nome kommune, som alle er enige om og positive til at denne ressursen må utvikles, uten at tid går tapt.

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11