23948sdkhjf

Stort kartleggingsarbeid gjennomført i pågående havvind-prosjekt

Norske bedrifter har mye å tilby det internasjonale havvind-markedet, men det er i en tøff og til dels etablert internasjonal konkurranse. Norske selskap har klare ambisjoner, men mange mangler innsikt og referanser fra havvindmarkedet.

Noen selskap og en del marine operatører har lykkes så langt, men må offensivt følge med på utviklingen i markedet for å sikre en god posisjon også fremover.

Dette er noen av konklusjonene i et omfattende prosjekt som Norsk Industri gjennomfører for å kartlegge norske leverandørers muligheter for å ta gode markedsandeler innen havvind. Resultater og rapporter fra første del av prosjektet ble lagt frem 1. mars.

Det er Norsk Industri som skriver dette på hjemmesiden sin.

– Jeg er imponert over det grundige kartleggingsarbeidet som er gjort, og det er svært gledelig at så mange norske bedrifter ser muligheter innen havvind. Resultatene som presenteres i rapportene vil være til nytte for både myndighetene og leverandørkjeden selv i utviklingen av en ny industri. Havvind kan stå for mange arbeidsplasser og høy verdiskapning i tiden som kommer, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Det er motiverende å se at mulighetene er store. Både store og små norske leverandører har produkter og tjenester som er attraktive og kan være konkurransedyktige i et internasjonalt havvind-marked. Dette er teknologi og løsninger verden trenger i stor skala for å kutte utslipp. Rapportene viser hvor vi står innenfor havvind i dag, om de industrielle mulighetene og hva som trengs for å lykkes, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

God erfaring og gjennomføringsevne

Norske selskap har lang erfaring i å utvikle og ta i bruk ny teknologi og løsninger. Samtidig har de evne til å planlegge og gjennomføre store prosjekter offshore. Havvindutbygginger og drift er en annen industri enn olje og gass. Suksess innen havvind krever høy grad av industrialisering, stor skala og serieproduksjon, kostnadsreduksjoner og dette i en steinhard internasjonal konkurranse. 

– Derfor er en rask utvikling av et hjemmemarked parallelt med offensiv internasjonal satsing på de segmentene hvor vi har størst konkurransekraft og hvor vi har fortrinn, avgjørende i tiden fremover, sier Lier-Hansen.

Det er i all hovedsak leverandørindustrien selv og etablerte klynger innenfor havvind som har utført kartlegging og analyser. Denne delen av prosjektet har omfattet teknologi, produkter, leverandørkjeder, marine operasjoner, havner og verft. 

– Jeg vil rette en stor takk til den store innsatsen mange representanter fra ulike selskap har bidratt med i prosjektet, det har vært avgjørende for kvaliteten og robustheten i det vi legger frem, sier prosjektleder Elly Bjerknes, for tiden leid inn til Norsk Industri fra Aker Solutions. 

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.175