23948sdkhjf

Hav Line får 10 års dispensasjon

Hav Line Gruppen får 10 års dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens bestemmelse om produksjonsfisk.

Produksjonsfisk er fisk med feil eller mangler. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge.

– Særskilt tilfelle

– Bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle. På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Hav Lines dispensasjon gjelder frem til 1. desember 2030.

­– I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på «Norwegian Gannet»s innovative løsninger og muligheten til å flytte gods fra vei til sjø. Vi har også tatt hensyn til at Hav Line har investerte store summer på et tidspunkt hvor det kan ha vært rom for tolkningstvil rundt kravet om innenlands sortering, sier Ingebrigtsen.

Fikk midlertidig unntak

Kvalitetsforskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

– Norsk sjømat har høy kvalitet, og det er viktig at vi opprettholder det gode omdømmet som norsk fisk har i utlandet, sier Ingebrigtsen.

16. mai 2019 fikk Hav Line Gruppen en midlertidig dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens bestemmelse om produksjonsfisk. Dispensasjonen vart i utgangspunktet frem til 1. juli 2020, og gjaldt slaktebåten «Norwegian Gannet».

Hav Line søkte om å få forlenget dispensasjonen, men fikk i fjor vår avslag. Hav Line påklaget dette avslaget.

Departementet har gjort en ny vurdering i klagebehandlingen, og gitt Hav Line medhold. Den midlertidige dispensasjonen behandles uavhengig av rettssaken som skal behandles i lagmannsretten.

Stiller vilkår

I vurderingen har det vært viktig for departementet å ivareta formålet med fiskekvalitetsforskriften. Samtidig er det tatt hensyn til at "Norwegian Gannet" er et særskilt tilfelle. Dispensasjonen er derfor gitt under forutsetning av flere vilkår i dispensasjonsperioden.

«Norwegian Gannet» kan bare levere usortert oppdrettet norsk fisk til mottak i Hirtshals i Danmark, som er drevet av Hav Line Gruppen eller dets konsernselskap. Hav Line Gruppen skal også månedlig rapportere til Mattilsynet om hvor mye norsk fisk som utsorteres og feilrettes.

Rettssaken

Saken som ble behandlet i Bergen tingrett våren 2020 gjaldt gyldigheten av forskriftsendringen som departementet vedtok våren 2019, og av kongelig resolusjon fra juni 2019. Dommen ble anket av begge parter, og saken skal opp til ny behandling i Gulating lagmannsrett i juni.

– I forbindelse med behandlingen av klagesaken har vi hatt dialog med Hav Line om rettssaken. Vi er blitt enige om at det ikke er i noen parts interesse å bruke ytterligere ressurser på å få prøvd saken i rettssystemet, sier Ingebrigtsen

Endelig beslutning om ankene vil bli tatt etter at klagefristen for departementets vedtak er utløpt. Klagefristen er tre uker.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125