23948sdkhjf

Nye ambisiøse mål for utslippskutt på norsk sokkel

KonKraft-felleskapet for olje- og gassindustrien lanserte 4. februar rapportene om Klimastrategi mot 2030 og 2050 og statusrapport om konkurransekraft 2020. Rapportene ble overlevert statssekretær Tony Tiller i Olje- og energidepartementet på et åpent webinar med stor deltagelse.

Klimarapporten er en statusoppdatering av klimastrategien fra 2020 for hele olje- og gassnæringen. Der var målet å redusere utslippene med 40 prosent fram mot 2030, og til nær null i 2050. I etterkant har Stortinget anmodet regjeringen om å lage en plan, sammen med petroleumsnæringen, for reduserte utslipp på 50 prosent innen 2030.

> Last ned rapporten “Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2021”

Hildegunn Blindheim fra Norsk olje og gass presenterte status på kartlegging av hvordan 50 prosent målet kan nås (se presentasjon), og understreket at det blir krevende å få det til, for 2030 er ikke langt unna. Et sentralt virkemiddel vil være ytterligere elektrifisering av offshorevirksomheten, og det meste av kraften må komme fra land. Samtidig er partene i KonKraft enig om at vurderinger knyttet til elektrifisering av anlegg på norsk sokkel og utbygging av offshore vindkraft skal gjøres ut fra et helhetsperspektiv, der både den landbaserte industrien og offshoreindustriens behov for fornybar energi til konkurransedyktige kostnader blir ivaretatt. Maritim del av petroleumssektoren har siden 2020 hatt et mål om 50 prosent reduserte utslipp innen 2030.

Myndighetene må bidra

– En slik ambisiøs klimastrategi, som er godt gjennomarbeidet fra alle partene i industrien, vil kreve stor innsats fra både operatører og leverandører for å realiseres. Men det er avgjørende at myndighetene bidrar sterkt, både i forhold til virkemidler og insentiver, derfor må det være fantastisk godt for myndighetene å motta denne som er så konkret, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Han takket for øvrig myndighetene for god jobb med CO2-håndtering (Langskip), arbeidet med hydrogen-veikartet og gode signaler for virkemidler for grønne teknologier og havvind.

Han understreket at det hastet med en veileder til forskriften for havvind, leverandørene trenger et Nordsjømarked for å få referanser og erfaringer innen havvind og et arbeid i NHO-regi overlevert tidligere denne uka viste forslag fra en samlet industri. Havvind blir et stort marked globalt! Havvind bør også brukes til elektrifisering offshore og er en fleksibel kombinasjon med vannkraft.

Vi trenger sterke og robuste leverandørkjeder

Lier-Hansen kommenterte også leverandørindustriens utfordringer og aktivtetsnivå i 2020, som er omtalt i rapporten "Konkurransekraft norsk sokkel 2020 - styrke i partssamarbeidet.

> Last ned rapporten “Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet”

  • Starten på 2020 hadde god aktivitet både innenfor drift, vedlikehold, nybygg og modifikasjoner (bl.a. Johan Sverdrup fase 2, Njord Upgrade, Martin Linge, Snorre Expansion, Troll C, Balder, Johan Castberg og Hywind Tampen). Så kom koronapandemien og fall i oljepris. Leverandørindustrien opplevde en bråstopp i flere pågående prosjekter, og utsettelse eller stopp av mange planlagte prosjekter både på norsk sokkel og internasjonalt. En rekke vedlikeholds-stanser ble også utsatt.
  • I 2020 har pandemien påvirket forsyningskjedene i stor grad. Utover et stort smittevernarbeid har tilgangen til personell, komponenter og materiell vært krevende å håndtere, noe som har påført industrien betydelige ekstrakostnader.
  • Den midlertidige skatteendringen for investeringer på norsk sokkel var helt avgjørende for å unngå et stort aktivitetsbortfall hos leverandørindustrien! Dette bidro til at sysselsetting, verdiskaping, kompetanse og ressurser i bedriftene ble opprettholdt og at forutsigbarheten de nærmeste årene ble bedre.

Lier-Hansen minnet om at, mens mange bedrifter går veldig godt, er det store forskjeller i verdikjeden, og en del sliter med ordretilgangen. En del har svært svake marginer og det er viktig nå å ikke skyve risiko og krevende betingelser på hovedleverandørene og videre nedover i leverandørkjeden. Vi trenger sterke og robuste leverandørkjeder fremover, og langsiktige og forutsigbare satsninger og investeringer innenfor områder som havvind, hydrogen, elektrifisering og CO2-håndtering.

Om KonKraft

KonKraft står for "KonkurranseKraft norsk sokkel», og er en nærings- og klimapolitisk samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11