23948sdkhjf

Se her: Tre vellykkede metall-bedrifter tar grep gjennom pandemien

METAL SUPPLY UNDERSØKER:

Metalsupplys medlemsbedrifter har bare i mindre målestokk blitt påvirket av koronapandemien.
- Den største utfordringen for oss har vært den generelle usikkerheten i markedet og dertil hørende den labre investeringsviljen sier daglig leder i Bondura, Eldar J. Bakka.

Metalsupply har tatt kontakt med en håndfull aktører i vårt nedslagsfelt for å høre hvordan de har klart seg gjennom koronapandemien så langt, og hva de forventer av 2021. Vi har også spurt hva de har gjort for ikke å bli hardt rammet av pandemien.

Bondura Technology: - Utfordrende å markedsføre produktene

Bondura Technology AS er mest kjent i olje- og gass- og den marine sektoren, og leverer også til en rekke andre industrier som fornybar, landbruk, gruve, kraner, fabrikker, bygg og anlegg osv.

Takket være en god ordrereserve fra før pandemien inntraff, så har bedriften klart seg bra så langt, og har unngått både permitteringer og oppsigelser.

- Hva har vært den største utfordringen for Bondura under koronapandemien?

- Den største utfordringen for oss har vært den generelle usikkerheten i markedet og dertil hørende labre investeringsviljen. Det har også vært utfordrende å markedsføre produktene ut mot spesifikke kunder grunnet reiserestriksjoner og interne besøksforbud, svarer Eldar J. Bakka.

- Som nevnt så hadde vi en god ordrereserve da pandemien inntraff. Etter det har salgstallene gått noe ned og ligget under 2019-nivå, legger han til.

- Hvordan løste dere utfordringen med usikkerhet i markedet?

- Våre produkter er svært anvendbare og kan brukes i alle typer industrier/markeder som har behov for solide og sikre mekaniske koblinger. For å opprettholde omsetning i selskapet, jobber vi hardt med å tilpasse oss konjunkturer i forskjellige industrier/markeder. Dette er selvsagt ikke noe nytt for bondura, men med covid-19 har det vært enda viktigere og dermed hatt enda høyere fokus internt, svarer Bakka.

GOD ORDRERESERVE: Takket være en god ordrereserve fra før pandemien inntraff, så har Bondura Technology klart seg bra så langt, og har unngått både permitteringer og oppsigelser. FOTO: BONDURA

Han sier videre at Bondura tradisjonelt har markedsført sine produkter på industri-messer og i direkte møter med potensielle kunder, og at som mange andre bedrift har Bondura blitt tvunget til å tenke nytt i form av markedsføring på elektroniske plattformer som LinkedIn og Facebook osv, samt gjennomføring av salgsmøter online.  

- I tillegg har vi hatt god hjelp av vårt globale nettverk av salgspartnere som har enklere tilgang til potensielle kunder i sine respektive hjemland, sier Bakka.

- Hvordan ser dere for dere situasjonen i 2021 med bakgrunn i at koronapandemien fortsatt vil vare en stund?

- Vi regner med at salgstallene vil fortsette å være noe lavere det første halvåret i 2021 grunnet covid-19. Deretter håper og tror vi på en oppsving de to siste kvartalene. Vi har pr i dag ingen planer om permitteringer og/eller oppsigelser.

Etter noen utfordrende år etter den kraftige nedgangen i olje- og gass-sektoren, har den økonomiske utviklingen i selskapet gradvis blitt bedre. I 2020 omsatte Bondura Tehcnology for rundt 22 millioner kroner med det Bakka kaller et «sunt og godt overskudd». Bondura leverer produkter som kan benyttes i alle type industrier hvor man opplever problemer med slitasje i sine mekaniske sammenføyninger.

- Disse problemene blir eliminert ved bruk av Bonduras produkter, sier Bakka

Han kan fortelle at Bondura Technology AS jobber også mye med utvikling av nye produkter innenfor sitt segment.

- For tiden kjører vi et meget interessant utviklingsprosjekt for DNV-GL sertifisering av en helt spesiell bolt/mutter-løsning som eliminerer behovet for etter-stramming i typisk vibrasjonsutsatte applikasjoner som offshore vindmøller osv. Vi har valgt å kalle dette produktet VIBRALOCK, sier Bakka.

DuoZink: - Vi gjennomførte en risikoanalyse

Heller ikke for Vestfold-bedriften DuoZink, som i mer enn 40 år har arbeidet med varmforszinking og industriell overflatebehandling, har det vært permitteringer eller oppsigelser som følge av koronapandemien.

UNNGÅTT PERMITTERINGER: Vestfold-bedriften DuoZink har i mer enn 40 år arbeidet med varmforszinking og industriell overflatebehandling. Bedriften har unngått  permitteringer eller oppsigelser som følge av koronapandemien. FOTO: DUOZINK

Daglig leder Johnny Theigmann forteller at den største utfordringen for deres virksomhet har vært og er smittevernhensynet i den daglige produksjonen og at ansatte i den første tiden måtte være hjemme for å passe på små barn så lenge barnehage og skole var stengt.

- Hva gjorde/gjør dere for å sikre smittevern i bedriften?

- Det første vi gjorde var å foreta en risikoanalyse. Etter denne analysen satte vi i gang tiltak; Vi jobber to skift i produksjonen og vi jobber på dagtid i ekspedisjon og administrasjon. Vi holder skiftene fra hverandre og vi stengte kontorer og fellesarealer for andre enn ansatte, sier Theigmann.

Han legger til at det ble satt opp STOPP-skilt med informasjon etter risikovurderingen på dørene med beskjed om å bruke telefonen ved henvendelser.

SMITTEVERNHENSYN: - Den største utfordringen for oss har vært og er smittevernhensynet i den daglige produksjonen og at ansatte den første tiden av pandemien måtte være hjemme med små barn så lenge barnehager og skoler var stengt, sier daglig leder Johnny Theigmann i DuoZink. 

- Videre fikk vi etter kort tid en pall med engangs singlepakkede antibac-servietter fra en kunde sånn at alle ansatte til og med kunne ta med kartonger hjem. Vi fikk tak i håndsprit via rengjøringsfirmaet som alle ansatte benytter og vi var så heldige at vi nettopp hadde kjøpt inn store mengder med masker sånn at vi også var godt dekket her, fortsetter den daglige lederen ved DuoZink.

Han legger til at de også har vært strenge med at de ansatte må holde seg hjemme ved minste mistanke om smitte på seg selv eller familiemedlemmer.

 - Hvordan ser 2021 ut for DuoZink?

- Det vil alltid være usikkerheter fremover. For vår del ligger det i at våre kunder ikke får igangsatt nye prosjekter og at eksporten mer eller mindre stopper opp blant annet som følge av færre flyavganger med gods. Og jeg tror 2021 kan bli utfordrende, sier Theigmann.

- Vi har klart oss bra. Det har ikke vært permitteringer eller oppsigelser. Vi har økt produksjonen vesentlig gjennom året og har benyttet innleid personale. Antall ansatte har vært uendret (19 ansatte, 18 årsverk), men vi har i perioder hatt inntil tre innleide personer fra Manpower. Omsetningen og resultatet er noenlunde stabilt, fortsetter han.

Morten Authen: - Vi har hatt vekst

Morten Authen AS leverer ultralydvaskere, delevaskere og kjemi til industri, offshore, luftfart og serviceverksteder. Hos Mysen-bedriften har den største utfordringen så langt under koronapandemien vært forsinkede leveranser, men daglig leder Morten Authen kan fortelle at selskapet har klart seg bra under pandemien så langt. Ingen er blitt permittert eller oppsagt så langt, og det er lite trolig at det skjer også i 2021.

MER VEKST: Morten Authen i Mysen har hatt mer vekst i 2020, og ser for seg vekst også i 2021. FOTO: MORTEN AUTHEN AS

- Vi har ikke merket noen forandring, og heller hatt mer vekst. Og vi ser fortsatt muligheter for vekst i år. Vi økte omsetningen i 2020, men rakk ikke å levere før årsslutt, så mye av bestillingene leveres og faktureres i 2021, sier han.

UFORDRINGER: - Produsentene i både Spania og England har hatt utfordringer med råmaterialer og mannskap i karantene. Våre kunder har kontinuerlig tilgang på kjemi, slik at prosessene ikke stopper opp, sier daglig leder i Morten Authen AS, Morten Authen. 

- Hvilken effekt har forsinkede leveranser hatt på bedriften, og har dere klart å kompensere for dette?

- Maskiner som bygges på bestilling har drøyd ut grunnet covid-19. Produsentene i både Spania og England har hatt utfordringer med råmaterialer og mannskap i karantene. Hva angår forbruksvarer som kjemi og blåsemedier, som våre maskiner benytter, så har vi alt på lager, og er derfor ikke berørt i så måte. Våre kunder har kontinuerlig tilgang på kjemi, slik at prosessene ikke stopper opp.

Forsinkelsene på selve maskinene har gått helt fint, og vi snakker en måneds forsinkelse utover vanlig produksjonstid, sier Morten Authen avslutningsvis.

Artikkelen er en del av vårt tema om Metal Supply undersøker:.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094