23948sdkhjf

Får kiritikk etter verft-utbrudd

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med sterk kritikk etter koronaubruddet ved Havyards verft i Hyllestad tidligere i høst.

Blant konklusjonene i rapporten, som FHO la fram mandag, heter det at det under utbruddet i Hyllesstad manglet en systematisk oversikt over tilfeller og nærkontakter. I tillegg var det mange aktører med til dels uavklart ansvarsfordeling, og at dette førte til kommunikasjonssvikt og håndteringen av smitteutbruddet vanskeligere. Til sammen var det 96 bekreftede tilfeller ved verftet, og nærmere 400 innbyggere i Hyllestad kommune ble satt i karantene. Dette er svært mange i forhold til folketallet som er på 1316 innbyggere.

Kommunikasjonsutfordringer

Hyavyards verft er en hjørnesteinsbedrift i Hyllestad, og verftet har til en hver tid mer enn 500 sysselsastte. En stor andel av disse er gjestearbeidere fra Øst-Europa, og da primært fra Polen, Romania, Litauen og Latvia – land som i begynnelsen av september hadde økende smitte. FHI skriver i sin rapport at det er en utstrakt bruk av midlertidige ansettelser ved verftet gjennom mange underleverandører. «Dette førte til utfordringer rundt kommunikasjon og oppfølging», skriver FHI i rapporten.

INNLOSJERING: Brakkerigg som brukes av gjestearbeidere ved Havyards verft i Hyllestad. 

Den største utfordringen var altså knyttet til informasjonsflyten til gjestearbeiderne. Det viste seg å være vanskelig å få bragt videre informasjon til arbeiderne om årsak for testing, behov for karanten og isolasjon, og hvor viktig det var å overholde dette.

Manglet forståelse

«Utfordringene var knyttet til omfanget av utbruddet, kommunikasjon med personer med annet språk og annen kultur, og ikke avklart ansvarsfordeling om oppfølgingsansvar for de ansatte på verftet. Etter samtaler med noen av de ansatte ble det tydelig at noe av informasjonen ikke nådde fram, og det var utfordringer med å få stilt spørsmål på eget språk samt avklaring av situasjon», skriver FHI i rapporten. Instituttet mener også det for enkelte manglet en forståelse for hvor alvorlig covid-19-smitte kunne være, og de forsto derfor ikke årsaken til kontrolltiltakene. Det betød at de ikke fulgte smitteverntiltakene.

I rapporten kommer instituttet med en rekke anbefalinger til andre mindre kommuner som skulle bli rammet av et liknende koronautbrudd. Blant annet peker FHI på at små kommuner må ha utarbeidede og oppdaterte planer for samarbeid mellom ulike aktører i kommunen, mellom kommuner og på regionalt nivå. FHI mener at disse bør være klare i forkant at et utbrudd – eller alternativ så tidlig som mulig etter utbruddsdebut.

Anbefalinger

Videre skriver FHI at alle arbeidsgivere må til en hver tid ha oversikt over sine ansatte, inkludert personer som ikke er norske statsborgere. Videre er det viktig at kommunen har tilgjengelig personell med grunnleggende kunnskaper om smittesporing og utbruddshåndtering, i tillegg til at kommunene må sikre at system for oversikt over innsamlede data er på plass. FHI mener også kommunene bør ha oversikt over tilgjengelige ressurser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og ha lav terskel forå bruke disse til rett tid under et utbrudd.

- Gjorde ikke så mye feil

- Jeg føler ikke at vi som verft gjorde så mye feil, sier verftsleder ved Hayvards verft i Hyllestad, Erlend Hatleberg, til Firda som en kommentar på FHIs rapport. Han mener at rapporten ikke forteller så mye om verftets håndtering av smitteutbruddet.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109