23948sdkhjf

Milliongaranti til innovativt oppdrettsanlegg i Nord-Norge

Nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i Nord-Norge blir en del av gevinsten når selskapet Norway Royal Salmon ASA bygger offshore oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Tromsø og smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy.

GIEK har stilt statlig lånegaranti på 800 millioner kroner, for å sikre muliggjøring av de ambisiøse planene til selskapet, som nå tar store steg mot en grønnere oppdrettsnæring for fremtiden.

Viktig at GIEK støtter innovative utviklingsprosjekter

- Vi er svært tilfreds med at GIEK har bidratt til finansieringen av våre to viktige utviklingsprosjekter som muliggjør at norsk oppdrettsnæring og Norway Royal Salmon kan bidra med å øke produksjonen av sunn og miljøvennlig sjømat, sier Ola Loe som er finansdirektør i selskapet.

Prosjektene skal utføres av norske hoved- og underleverandører. 

- Det er spesielt viktig at GIEK støtter opp om innovative utviklingsprosjekter for fremtidens oppdrettsnæring, som gir muligheter til økt produksjon og sysselsetting langs norskekysten, fortsetter Loe.

Sterk vekst i garantier til sjømatnæringen

GIEKs statsgarantier hjelper eksportbedrifter med å sikre banklån for å gjøre store investeringer. De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4,8 milliarder kroner i 2020. GIEK har blant annet hjulpet Salmar og Nordlaks når de har gjort større investeringer.

- Vi har aktivt prøvd å gjøre tilbudet vårt bedre kjent i sjømatnæringen og er glad for å bidra til å styrke norsk eksport og sysselsetting i regionen, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

Lånet og GIEKs garantier har bærekraftstilknytning gjennom et sett kriterier som måles årlig og som kan gjøre betingelsene mer gunstig for selskapet

- GIEKs garantiordning gjør Danske Bank i stand til å bidra i enda større grad i finansieringen av sunn og bærekraftig norsk sjømat, sier Karine Pignatel, leder for sjømat i Danske Bank.

Teknologioverføring fra oljevirksomhet

Laks lever mesteparten av livet i åpent hav. Det er bare i korte perioder de er inne i fjordene før de går opp i elvene for å gyte. Med konseptet Arctic Offshore Farming, og med kunnskapsoverføring fra Aker Solutions og oljebransjen, har Norwegian Royal Salmon utviklet et oppdrettsanlegg som i størst mulig grad gir laksen mulighet for å være i åpent hav. Konseptet gir tilgang til farvann lenger fra kysten og merden er nedsenkbar til under antatt «lusebelte» i sjøen, som kan bidra til å løse en del av dagens utfordringer med lakselus.

Oppdrettsanlegget, som bygges ved Fosen Yards i Tyskland, består av to merder som kan ha inntil 3.000 tonn laks per merd. Etter planen skal den første fisken stå i merdene våren/sommeren 2021.

Målet med prosjektet er å løse miljø- og arealutfordringene i næringen, og bidra til FNs ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt. 

Norske leverandører

Norway Royal Salmon sitt andre store investeringsprosjekt er et smoltanlegg i Dåfjord i Nord-Norge. Dette er en viktig brikke i utvikling av selskapets strategi med større kontroll over denne delen av verdikjeden, samt å produsere større smolt.

Anlegget er dimensjonert for å produsere 10 millioner laksesmolt, med en størrelse opp mot 400 gram. Anlegget vil levere stor smolt med høy kvalitet som vil redusere den biologiske risikoen og øke overlevelsen for fisken. Også for dette prosjektet har selskapet valgt norske leverandører som samarbeidspartnere, hvor Aqua Optima har designet anlegget.

TotalRenovering har, med Overhalla Betongbygg som underleverandør, totalansvaret for bygging og ferdigstillelse. Byggestart var i september 2019, og produksjonen av smolt vil være i gang i starten av 2021 ved at den første rogna da legges inn i anlegget. Første smolt ut av anlegget er planlagt høsten 2021. 

 

Kilde: Pressemelding fra GIEK

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094