23948sdkhjf

112 millioner til grønn flåtefornyelse

I sommer lanserte regjeringen en tiltakspakke for å få fart på grønn omstilling i skipsfarten. Nå har Innovasjon Norge delt ut 112 millioner kroner i lån og tilskudd til ulike miljøvennlige investeringer. Med dette er de fem første grønne prosjektene i gang.

Som en del av koronatiltakene for å bistå næringslivet har regjeringen laget en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Ordningene skal stimulere til grønn flåtefornyelse og redusert klimagassutslipp fra skipsfarten. Pengene går blant annet til miljøvennlige investeringer på nybygg av skip, elektrifisering og bruk av energibærere som ammoniakk og LNG.

- Finansiering av skipsprosjekter for lasteskip er utfordrende. Med de nye ordningene ønsker regjeringen at gode miljøprosjekter i lasteflåten kan finansieres, slik at vi bidrar til enda større kutt i klimagassutslippene. Jeg er svært fornøyd med at ordningene nå tas i bruk. Støtten fra Innovasjon Norge er avgjørende for at prosjektene skal realiseres, og jeg håper på enda større etterspørsel etter ordningene neste år, sier næringsminister Iselin Nybø.

42 prosent reduksjon i klimagasser

Et av prosjektene som får støtte er Selvåg Senior AS, som planlegger å bygge et nytt stort ringnotfartøy. Fartøyet vil bli en LNG-hybrid med stor batteripakke og mulighet for landstrøm, i tillegg til tekniske løsninger for varme- og kuldegjenvinning for energiproduksjon. Sammenlignet med konvensjonelle fartøy kan dette bidra til en reduksjon i klimagasser med 42 prosent.

POSITIVT: - Det er veldig positivt at rederiene i fiskeri og havbruk tar i bruk ny teknologi som gir energieffektivisering og lavere utslipp. Grønne sjøtransportløsninger er viktig for fiskeflåten og rederier i havbruksnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og næringsminister Iselin Nybø. FOTO: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Om prosjektene:

Bio Feeder AS – Austevoll kommune i Vestland

Bio Feeder AS vil bygge om et nyere brukt fartøy til et kombinert selvlosser- og forfartøy. Ombyggingen vil inkludere batteripakke, installasjon av landstrømsanlegg, elektrisk gravemaskin og rensing av NOx fra eksos. Tiltakene gir etter ombyggingen 27 % reduksjon i CO2-utslippene og 95 prosent reduksjon av NOx-utslipp. Selskapet har fått 6 millioner i tilskudd og 18 millioner i lån.

Misje Ecobulk AS – Bergen kommune i Vestland

Misje jobber med å utvikle kostnadseffektive og lavutslipps-bulkskip. Rederiet har inngått kontrakt om å bygge tre nye general-cargo hybridskip. De nye skipene vil ha en moderne dieselmotor med NOx rensing, men også tilrettelagt for ammoniakk. I tillegg blir det installert stor batteripakke, landstrømsanlegg, og tekniske løsninger for optimalt energiforbruk. Tiltakene gir 46 prosent reduksjon i CO2 utslipp sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle fartøy i Misjes flåte. Selskapet har fått 50 millioner i lån.

Aasen Shipping AS – Bømlo kommune i Vestland

Aasen Shipping AS har gjennom sine to datterselskaper, AS Aasen Bulk og Aasen Transport AS, investert i to selvlosserfartøy. De nye skipene vil ha hybrid fremdriftssystem med batteripakke og landstrømsanlegg, samt elektrisk gravemaskin. Sammenlignet med andre skip i rederiets flåte, vil disse skipene ha rundt 40 prosent lavere utslipp av CO2. Selskapet har fått 8 millioner i lån til de to fartøyene.

Selvåg Senior AS – Meløy kommune i Nordland

Selvåg Senior AS planlegger å bygge et nytt stort ringnotfartøy. Fartøyet vil bli en LNG-hybrid med stor batteripakke og mulighet for landstrøm, i tillegg til tekniske løsninger for varme- og kuldegjenvinning for energiproduksjon. Sammenlignet med konvensjonelle fartøy kan dette bidra til en reduksjon i klimagasser med 42 prosent. Selvåg Senior AS er datterselskap av Sørheim Holding AS. Selskapet har fått 30 millioner i lån.

Om kondemneringsordning for skip i nærskipsfart: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/kondemneringsordning-for-skip-i-narskipsfart/

Om risikolåneordning for rederier innen nærskipsfart og fiskeri: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/risikolaneordning-for-rederier-innen-narskipsfart-og-fiskeri/

 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078