23948sdkhjf

Oljeleverandører venter vekst i andre næringer

De norske oljeleverandørbedriftene har stor tro på at omsetningen innen andre næringer vil øke de neste tre til fem årene, viser ny undersøkelse.

Det skriver Norsk olje og gass.

I en ny undersøkelse Menon Economics har gjort for Innovasjon Norge og Norsk olje og gass kommer det frem at det grønne skiftet i leverandørindustrien er kommet i gang, men at omstillingen ikke går så raskt som mange hadde trodd eller håpet.

Leverandørindustrien opplevde en kraftig nedgang i omsetning etter oljeprisfallet som kom høsten 2014. Men i motsetning til nedgangen i omsetningen innen olje og gass, har inntekter tilknyttet andre næringer vært relativt stabil.

Leverandørindustrien har selv stor tro på å lykkes med omstillingen til andre næringer, og forventer omsetningsvekst på kort sikt.

Tror på økt omsetning innen havvind

Over 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen har tro på at omsetningen innen havvind vil øke de neste tre til fem årene.

- Norsk næringsliv kan ta en ledende markedsposisjon innen ny og fremvoksende grønn industri. Det kan gjøres i stor grad gjennom å bruke Norges unike erfaring, kompetanse og teknologi fra spesielt olje- og gassnæringens leverandørindustri, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

Undersøkelsen viser noe overraskende at 42 prosent av bedriftene ikke vet hvor lønnsomme andre næringer er sammenlignet med olje og gass. Dette kan tyde på at mange av bedriftene kun opererer innen olje og gass.

POTENSIAL: Adm. dir. Håkon Haugli i Innovasjon Norge og adm,. dir. Anniken Hauglie i Norsk olje og gass, mener det ligger et stort potensiale for oljeleverandører i andre sektorer i framtiden. FOTO: INNOVASJON NORGE

- Her ligger det et uforløst potensial, mener administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

- Den norske oljeleverandørindustrien representerer verdensledende kompetanse og teknologi som allerede anvendes på en rekke områder, og som fremover vil være avgjørende i utviklingen av nye norske eksportnæringer som igjen kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Norge har de beste forutsetninger for å bli ledende i utvikling av ny grønn industri, sier Håkon Haugli.

Hydrogenproduksjon, utslippsfrie maritime løsninger, karbonfangst- og lagring samt havvind er næringer med store markedsmuligheter for norske bedrifter.

- Vi ser at våre ordninger, som miljøteknologiordningen og våre låne- og tilskuddsordninger, benyttes til utvikling av nettopp denne type løsninger. Utfordringen også fremover vil være å videreutvikle arenaene som gjør det mulig å ta teknologiene i bruk på nye områder, og på den måten sette mer strøm på omstillingen fra olje og gass til bærekraftige og fremtidsrettede næringer, poengterer Håkon Haugli.

Menon Economics har på oppdrag for Norsk olje og gass og Innovasjon Norge, samt energiklyngene GCE Node, GCE Ocean Technology og NCE Energy Technology (Energy Valley), laget en rapport om omstilling i petroleumssektoren. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant bedriftene, hvor 112 bedrifter svarte. Målt i omsetning dekker undersøkelsen 60 prosent av næringen.

Bedrifter som har lykkes etter oljeprisfallet i 2014 har primært levert til drift og vært rettet mot norsk sokkel, vært rettet mot å trenge inn i nye teknologiområder og krevd lite investeringer.

Oljeleverandører med betydelige investeringer i spesialskip og produksjonsutstyr, samt bedrifter med betydelig eksport, er blitt hardest rammet etter oljeprisfallet i 2014. Disse bedriftene er "låst inne" i én næring, noe som gjør det krevende å posisjonere seg mot nye næringer.

 

Kilde: Norsk olje og gass

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078