23948sdkhjf

Vil bli klimanøytralt selskap innen 2050

Equinor annonserer i dag en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet. Vi vil i månedene fremover oppdatere vår strategi for å skape verdier for våre aksjonærer og realisere ambisjonen om klimanøytralitet, sier Anders Opedal som i dag tok over som konsernsjef i Equinor.

Tidligere i år annonserte Equinor sine planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030 og redusere absolutte klimagassutslipp i Norge til nær null innen 2050. Samtidig la selskapet frem en strategi for lønnsom vekst innen fornybar energi, samt en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet fra energien Equinor leverer. Å fortsette å levere på ambisjonene på kort og mellomlang sikt vil være avgjørende for å oppnå klimanøytralitet på lang sikt.

– Equinor har gjennom mange år hatt gode leveranser på våre klimaambisjoner, og vi har kuttet utslippene fra olje og gass betydelig. Nå er vi klare for å styrke våre ambisjoner ytterligere for å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, sier Opedal.

Equinor forventer en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst for olje og gass på rundt tre prosent fra 2019 til 2026. Selskapet er godt posisjonert med eiendeler i verdensklasse i attraktive områder globalt og med et stort verdiskapingspotensial. Gjennom prioritering og finansiell disiplin vil selskapet fortsette å optimalisere porteføljen. Equinor vil fortsatt utvikle konkurransedyktige prosjekter og opprettholde industriledende utvinningsgrad, lave produksjonskostnader og lav karbonintensitet. Ambisjonen om klimanøytralitet vil forsterke Equinors fremtidige konkurransekraft og verdiskaping på norsk sokkel. Equinors planer for produksjon, utvikling og leteaktivitet på norsk sokkel ligger fast.

NY KONSERNSJEF: Anders Opedal, tok i dag over som konsernsjef i Equinor, og har ambisjon om å gjøre Equinor klimanøytralt innen 2050.(FOTO: OLE JØRGEN BRATLAND)

Equinor forbereder seg på en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass fra rundt 2030. Verdiskaping, ikke produksjonsvolum, er og vil være styrende for Equinors beslutninger. På lengre sikt forventer Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag.

Fornybar energi vil være et betydelig vekstområde for å utvikle Equinor som et bredt energiselskap. Equinor har allerede satt ambisjoner om lønnsom vekst innen fornybar energi og forventer å oppnå en produksjonskapasitet på 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035.(1)  Equinor vil utnytte sin ledende posisjon innen havvind og planlegger å forsterke innsatsen med å sikre tilgang til nye vindareal med ønske om akselerert lønnsom vekst. Equinor vil etablere fornybar energi som et eget rapporteringssegment fra første kvartal 2021. (1) Equinors andel.

For å oppnå ambisjonen om klimanøytralitet er det nødvendig med et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring (CCS) og naturlige karbonsluk, samt konkurransedyktige teknologier for hydrogen. Med kompetanse fra olje og gass er Equinor godt posisjonert for å utvikle lavkarbonteknologier og etablere klimanøytrale verdikjeder. Equinor er allerede ledende i utviklingen av denne industrien gjennom prosjekter som Northern Lights, med mål om å lagre CO2-fra industrielle anlegg i Europa. Selskapet legger til grunn at en økende andel av olje og gass vil bli brukt til petrokjemiske produkter frem mot 2050.

– Klimaendringer er vår felles utfordring. For å oppnå klimanøytralitet, for samfunnet og for Equinor, må myndigheter, industri, investorer og forbrukere jobbe sammen. I fellesskap kan vi løse teknologiske og kommersielle utfordringer, kutte utslipp og utvikle karbonfangst og -lagring og klimanøytrale verdikjeder, sier Opedal.

Equinor forventer å presentere en oppdatert strategi på sin kapitalmarkedsdag i juni 2021.

Ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050 omfatter kategori 1 og 2-klimagassutslipp (Equinor operatør 100%) og kategori 3-klimagassutslipp (bruk av produkter, Equinors andel).

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11