23948sdkhjf

Sterke tall fra Kongsberg

Kongsberg Gruppen leverer et sterkt driftsresultat for tredjekvartal med en EBITDA-margin på 15,8 prosent for konsernet. Resultatet skyldes god markedstilpasning samt lavere kostnader og effektiv prosjektgjennomføring.

Dette skriver Kongsberg Gruppen (KOG) fredag morgen.

Omsetningen for KOG ligger omtrent på samme nivå som tredje kvartal i fjor, men kostnadene er betydelig redusert, og derfor blir resultatet for konsernet mye bedre. Ved utgangen av kvartalet satt selskapet igjen med 919 millioner kroiner, mot 496 tilsvarende kvartal i fjor. Driftsinntektene for kvartalet endte på 5,802 milliarder kroner. Det tilsvarende tallet i fjor var på 5,833 kroner.

- Vi er meget fornøyd med resultatene i dette kvartalet, hvor vi leverer en EBITDA-margin på 15,8 prosent. Reduserte kostnader, effektiv prosjektgjennomføring, skalerbarhet og iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt og bidrar til høye marginer i kvartalet. Enkelte markeder har vært og er fortsatt krevende, spesielt innen det maritime, men vi har tilpasset driften på en tilfredsstillende måte. I tillegg har vi lykkes godt med integrasjonen av Commercial Marine (CM). Siden overtakelsen har vi levert positive og forbedrede resultater på den oppkjøpte virksomheten, som følge av kostnadssynergier og mersalg fra den utvidede porteføljen», sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

I meldingen skriver selskapet at det påvirkes av covid-19 og nedgangen i internasjonal handel, men dette utlignes delvis av reduserte kostnader og iverksatte tiltak.

Kongsberg Maritime øker lønnsomheten i et krevede marked. KM leverer i kvartalet ordreinngang på MNOK 3 439 (MNOK 3 345), omsetning MNOK 3 695 (MNOK 4 041) og EBITDA MNOK 411 (MNOK 223). Tall i parentes er Q3 2019. Forretningsområdet styrker ordreinngangen med tre prosent og lønnsomheten (EBITDA) øker betydelig, sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor, til tross for at utviklingen i det maritime markedet fortsatt er preget av betydelig usikkerhet. Integrasjons- og restruktureringskostnader er MNOK 11 mot MNOK 152 i samme kvartal 2019. Driftsinntektene ble redusert med 8,6 prosent, i forhold til tredje kvartal i fjor.

Kongsberb Defence & Aerospace (KDA) leverer i kvartalet ordreinngang på MNOK 987 (MNOK 8 254), omsetning MNOK 1 933 (MNOK 1 578) og EBITDA MNOK 473 (MNOK 252). Tall i parentes er Q3 2019. KDA øker driftsinntektene med 22 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I store programmer varierer omsetningen mellom kvartaler, mens lønnsomhetsmarginen endres i takt med risikoutvikling og oppnådde milepæler. KDA har oppnådd betydelig lavere kostnader i enkeltprosjekter som følge av effektiv prosjektgjennomføring. Dette bidrar positivt med MNOK 150 til resultatet i kvartalet. KDA har ikke signert noen enkeltkontrakter av betydelig størrelse i perioden, mens selskapets største kontrakt noensinne på NASAMS Qatar, til en verdi av MNOK 5 600, ble signert i Q3 2019. Store variasjoner i ordreinngang mellom kvartalene er normalt for forsvarsvirksomheten.

Kongsberg Digital (KDI) har ytterligere styrket sin ledende posisjon innen markedet for dynamiske digitale tvillinger. Forretningsområdet er i kvartalet valgt som partner for digitaliseringen av Shells globale portefølje av installasjoner, etter tidligere å ha vunnet kontrakt for leveranse av dynamisk digital tvilling, KogniTwin®, ved prosessanlegget Shell Nyhamna. Forventer økt ordreinngang

- Vi ser fortsatt usikkerhet både i verden generelt og i våre markeder. KONGSBERG er imidlertid godt rustet til å takle den ekstraordinære situasjonen. Selv om den samlede ordreinngangen i kvartalet er lavere i forhold til foregående kvartaler, styrker vi resultatet. Selskapet fortsetter å utvikle nye og bærekraftige løsninger. Vi finner nye og innovative metoder å levere prosjekter og bistå våre kunder på, og vi tar ansvar i en verden som er både utfordrende, i endring og samtidig full av muligheter. De neste kvartalene forventer vi god ordreinngang, spesielt på forsvarssiden, sier Håøy i meldingen. 

Kilde: Pressemelding fra Kongsberg Gruppen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079